Uutisia

Avoimet korkeakouluopinnot valmentavat tutkintoon, uuteen osaamiseen

Opiskelemalla avoimia korkeakouluopintoja voi saavuttaa monta asiaa:

- tutustumismahdollisuus korkeakouluissa vaadittaviin opiskelu- ja oppimistaitoihin
- opinnot voi hyödyntää myöhemmän opiskelun yhteydessä
- opinnot tukevat jatkuvan oppimisen tavoitteita

Alla olevassa luettelossa on lyhyt kuvaus ensi lukuvuoden opintotarjonnasta. Tarkemmat tiedot opinnoista päivittyvät sivulle Lukuvuosi 2019-20

TEE SIJOITUS TULEVAISUUTEEN – kokoa oma osaamispalettisi avoimilla korkeakouluopinnoilla (16.5.2019)

- seuraavassa poimintoja Lapin kesäyliopiston lukuvuoden 2019 – 2020 ohjelmasta
- yliopistot Jyväskylä (JY), Turku (TY), Itä-Suomi (UEF) Oulu (OY), Lappi (LaY)
- lisätietoja Lapin kesäyliopistosta www.lapinkesayliopisto.fi tai info@lapinkesayliopisto.fi

Draamakasvatus (JY) Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli. Perusopinnot 25 op lähiopintoina syksyn ja kevään aikana.

Gerontologia (TY) kokonaiskuva vanhenemisesta hoitotieteen, lääketieteen ja sosiaalityön näkökulmista. Jaksot mm. ikääntyneen terveydestä ja sen arvioinnista, ravitsemuksesta, päihteistä, hyvästä lääkehoidosta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien (UEF). Laaja-alainen ja monitieteinen kokonaiskuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä itseä kiinnostavien jaksojen mukaisesti.

Kirjallisuus (OY
) pääset lukemaan kiinnostavaa kaunokirjallisuutta ja opit samalla tarkastelemaan teoksia tutkimuksellisesta näkökulmasta

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF). Lisää ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Luova kirjoittaminen (TY) laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot kirjoittamisen eri lajeissa: proosa, lyriikka, draama, tietokirjoittaminen

Lääketiede (TY) stressilääketiede 3 op. Perehdytään stressin vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti ja tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona.

Palvelumuotoilu (LaY)
perusopinnot Meri-Lapissa. Opitaan tarkastelemaan muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmista.

Ravitsemustiede (UEF) Perehdytään ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemukseen ja liikuntaan, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan

Ruotsin kieli – Svenska språket för pedagoger
(OY) varmuutta ruotsin kielen hallintaan ja kyky innostaa oppimaan ruotsia. Kielitieto & kulttuuri, suullinen ja kirjallinen ilmaisu, kielipedagogiikan perusteet

Ruotsin perusopinnot - Svenska Språket grundstudier (OY) Ruotsin osaajille on tarvetta koulujen lisäksi virastoissa ja yrityksissä. Huom. nämä opinnot ovat väylä tutkinto-opiskelijaksi!

Terveysliikunta (UEF) (aiemmin liikuntalääketiede). Liikunnan ja fyysisen kunnon välisiä yhteyksiä terveyteen, sairauksiin ja ravintoon.

Tulevaisuudentutkimus (TY) Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia?

Tuotantotalous (OY) yhdistää tekniikkaa, taloutta ja ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä. Erinomaista täydennyskoulutus mm. projektin hallinta, prosessi- ja laatujohtaminen, tuotekehitys, työelämän hallinta

Urheilujohtaminen (UEF) syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta

Yleinen teologia (UEF)
perus- ja aineopinnot. Arvioidaan uskonnollisen, erityisesti kristillisen kulttuurin vaikutuksia ja yleistä merkitystä historian ja nykyhetken kannalta.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK