Käynnissä olevat koulutukset
  Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) 2019-2021

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Lapin kesäyliopisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Dialogicin kanssa, jolle tämä on jo 67. voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (www.dialogic.fi)

 

team-spirit-2448837_1920.jpg

 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositukset ja valmistuneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Halutessaan valmistuneet voivat liittyä myös Dialogiset työnohjaajat -verkostoon.

Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa monille myös välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää.

Koulutuksen tavoite ja sisältö:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.

Keskeiset sisältöalueet:
• Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
• Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
• Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
• Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 arkipäivisin järjestettyä lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta.

Vuoden 2019 lähiopetuspäivät (Huom. päivät ovat arkipäiviä)

31.1.-1.2., 12.-13.3., 11.-12.4., 16.-17.5., 15.-16.8., 5.-6.9., 29.-30.10. ja 26.-27.11. Koulutus päättyy keväällä 2021.

Kouluttajien yhteiskuva.png

Kouluttajat:

• Lassi Pruuki TT, dos., perhe- ja pariterapiakouluttaja, koulutuksen johtaja

• Päivi Jordan-Kilkki, MuM, perhe- ja pariterapiakouluttaja, musiikkiterapeutti

• Tiina Ahonen, sosinonomi, perhe- ja pariterapiakouluttaja

• Aapo Pääkkö, sosionomi, vet-perheterapeutti

Lähiopiskelu muodostuu 18:sta 2 päivän jaksosta sisältäen:
• workshop-tyyppistä teorian opiskelua
• työnohjausharjoittelun työnohjausta
• oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:
• luetun teorian reflektointia
• vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:
• oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
• kirjallisuuteen perehtymistä
• ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
• ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Aika ja koulutuspaikka:
Kevään 2019 koulutus aloitetaan avausseminaarilla 31.1.-1.2. Lapin kesäyliopistolla kokoustila TEHOSSA, Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI

Koulutuksen hinta:

Koulutuksen kokonaishinta on 6500 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1300 €:n suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Opintojen peruminen ja keskeyttäminen:
Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla info@lapinkesayliopisto.fi tai postitse. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen.

Koulutukseen hakeminen:
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan
• yhteystiedot
• koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
• muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
• kokemukset työnohjauksesta
• mahdollinen oma terapia
• miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
• lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemuskirje lähetetään perjantaihin 9.11.2018 mennessä
Lapin kesäyliopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI tai sähköpostilla osoitteeseen juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään Rovaniemellä lauantaina 24.11.2018 alkaen klo 10.00.

 

Lisätietoja:
Koulutuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa
koulutuksen johtaja Lassi Pruuki
p. 044-5323965,
lassi.pruuki@dialogic.fi

Koulutuksen yleisjärjestelyihin liittyviin kysymyksiin vastaa
koulutussuunnittelija Juho Mutka
p. 040-5025679,
juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi


Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

”Olin jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut työnohjaajakoulutuksesta. Työurani aikana on usein tullut vastaan tilanteita, joissa olen miettinyt, että työnohjauksesta voisi olla apua työntekijöille ja työyhteisöille. Voimavarakeskeisyys ei ollut entuudestaan tuttua, mutta nyt koulutuksen jälkeen vannon sen nimeen. Dialogi on työpaikan tärkeimpiä voimavaroja työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Harjoittelut, lähiopiskelujaksot ja kirjallisuus ovat yhdessä avanneet minulle maailman, jota en ollut tiennyt olevan olemassa. Opiskelu eteni sopivassa tahdissa niin, että se onnistui myös työnohessa.”

Marko Bohm, lastentarhanopettaja, pääluottamusmies, Rovaniemi


”Koulutus oli hieno matka dialogisuuteen. Lähiopetuspäivät, vertaisryhmäopiskelu ja omat työnohjaukset muodostivat hyvin etenevän ja antoisan oppimisprosessin. Lähiopetuspäivien opiskelumenetelmät imaisivat aina helposti mukaansa, ja niiden myötä oli helppo nähdä läsnäolon ja kuuntelun voima. Opiskelukavereista muodostui parin vuoden aikana tärkeä vertaisryhmä, jossa saamme peilata ajatuksiamme ja kokemuksiamme jatkossakin. Suuri merkitys oli tietysti osaavilla ja innostavalla kouluttajilla, kiitos vielä heille!

Nina Poutiainen, hallintopäällikkö, Rovaniemi

12 uutta työnohjaajaa Rovaniemelle - Rovaniemen Kehityksen artikkeli / Pia Jokela


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK