Avoin korkeakouluopetus


Tuotantotalous 25 op (OY) perusopinnot 26.8.2020-9.6.2021

Lapin kesäyliopisto toteuttaa Tuotantotalouden perusopinnot 25 op verkko-opintoina lukuvuoden 2020-21 aikana. Opinnoissa voi ilmoittautua suoraan opintokokonaisuuteen tai valita yksittäisiä opintojaksoja, joihin jokaiseen on oma ilmoittautumisaikansa. Lapin kesäyliopistolle ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa jatko-ohjeet verkko-opiskelua varten. Yksittäiset opintojaksot toimivat myös hyvin ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Aika ja paikka: opinnot toteutetaan verkko-opintoina 26.8.2020-9.6.2021.


Ilmoittautuminen: sähköisellä ilmoittautumislomakkeella
 16.8.2020 mennessä.
Huom! Tällöin ei tarvitse erikseen ilmoittautua yksittäisiin jaksoihin.

Yksittäisiin opintojaksoihin ilmoittautuminen jakson esittelyn kautta.
Huom! jokaisella yksittäisellä jaksolla oma ilmoittautumisaikansa.

Tutustu perumisehtoihin.


Osallistumismaksu:
opintokokonaisuus 350€, yksittäinen opintojakso 80€.


Kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op (OY) - ay555225P

Projektinhallinnan peruskurssi 5 op (OY) - ay555285P

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op (OY) - ay555264P

Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY) - ay555286A

Tuotekehitys 5 op (OY) - ay555242A

 

Sisältö

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englannin kielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista.

Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Tuotantotalous 25 op - opinnot voi suorittaa monimuoto-opintoina sekä Oulussa että yhteistyöoppilaitosten kautta. Etänä suoritettavat opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottuja, mutta jos asut lähellä oppilaitosta, voit hyödyntää mahdollisen paikallisen opiskelijaryhmän tarjoaman lähituen opiskelullesi. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle- verkko-opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Kunkin opintojakson suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Toteutustavat

Kokonaisuuden kaikki opintojaksot järjestetään verkko-opintoina Moodlessa.

Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Päivi Hinno p. paivi.hinno(at)lapinkesaylopisto.fi p. 0400 792 396 tai opintosihteeri Sari Vilén-Jolanki
sari.vilen-jolanki(at)lapinkesayliopisto.fi , p. 040 702 6889


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK