Kevään 2019 aikana jatkuvat ja alkavat opinnot

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY)

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

tulevaisuuden tutkimus 2019-20.png

Osaamistavoitteet

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot

Kevät 2019 / Lapin kesäyliopiston pienryhmä
Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, TUTU1, 7.1.2019 alkaen
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, TUTU2, maaliskuussa 2019 alkaen

Kesä 2019
Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, TUTU5

Syksy 2019
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op, TUTU3
Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, TUTU4


Kenelle opinnot sopivat?
Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Opetus
Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina ja ne alkavat tammikuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2019. Opiskelua tukee tutorin ohjaama ryhmätyöskentely, joka toteutetaan ilta-aikaan.
Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkoluennoille (tallenteet) sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Ryhmäkokoontumiset ajoittuvat kahdelle lukukaudelle (kevät ja syksy 2019). Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet.

Pienryhmätyöskentelyn ohella opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot, Moodle ja eDelfoi).

TUTU1, TUTUS2, ja TUTUS4 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Opintojaksolle TUTUS3 osallistuminen edellyttää että opintojaksot TUTU1 ja TUTUS2 on suoritettu hyväksytysti tai opiskelijalla on muuten vastaavat tiedot.

Opetuksen toteutus ja aikataulu

Kaksi ensimmäistä jaksoa toteutetaan kevään 2019 aikana:
Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TUTU1) pienryhmätyöskentelyn aloitustapaaminen 7.1.2019 klo 17 - 18 Rovaniemellä. Muut ryhmätapaamiset: 21.1. klo 16.00-20.00; 4.2. klo 16.00-20.00; 25.2. klo 16.00-20.00.

Pienryhmän ohjaajina YTM Anu Harju-Myllyaho ja FT Mika-Petri Laakkonen.

Mahdollisuus osallistua jakson aloitusluennolle (8 h) 17.-18.1. Lapin yliopiston opintojen yhteydessä. Luennoitsijana FT Mika-Petri Laakkonen.
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (TUTU2) aloitus viikolla 11 (11.3. alkava viikko).

Opintomaksu: Koko opintokokonaisuus 500 euroa, josta Lapin kesäyliopiston toteuttamat jaksot TUTU1 ja TUTU2 yhteensä 250 euroa ja Turun avoimen yliopiston maksu 250 euroa.

Myös joillekin yksittäisille jaksoille voi ilmoittautua erikseen. Yksittäisen jakson hinta jaksosta riippuen 130 - 80 euroa.
Koko opintokokonaisuuteen ja kevään jaksoihin TUTU1-TUTU2 ilmoittautuminen Lapin kesäyliopistoon 19.12.2018 mennessä.

Ilmoittaudu tästä.

Tutustu perumisehtoihimme.

Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Liisa Sirviö, liisa.sirvio(at)lapionkesayliopisto.fi, p. 0400 190 352

Opintopolku


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK