Pidetyt koulutukset
Suun terveydenhuollon henkilöstön kesäluentopäivät 21.-23.8.2019, Rovaniemi

Hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesäluentopäivät pidetään Rovaniemellä Lapin yliopistolla. Päivät Lapin kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Pohjois-Suomen Hammaslääkäriseura ry:n kanssa

Aika ja paikka: 21.–23.8.2019. Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi

Ilmoittautuminen:

HAMMASLÄÄKÄRIT sähköisellä lomakkeella 14.8.2019 mennessä

SUUHYGIENISTIT JA HAMMASHOITAJAT sähköisellä lomakkeella  14.8.2019 mennessä

Ilmoittautumisajan päätyttyä, ennen koulutuksen alkua, lähetämme sähköpostitse kutsukirjeen.

Osallistumismaksut:

Hammaslääkärit:

kolme päivää: 330 €
kaksi päivää: 255 €
yksi päivä: 145 €
Osallistumismaksuun sisältyy päivittäin lounas ja kahvi.

Suuhygienistit ja hammashoitajat
kolme päivää: 295 €
kaksi päivää: 230 €
yksi päivä: 135 €
Osallistumismaksuun sisältyy päivittäin lounas ja kahvi.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Juho Mutka, juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi, 040-5025679
Kesäyliopisto varaa oikeuden ohjelman täydentämiseen

HAMMASLÄÄKÄRIT LS2

SUUHYGIENISTIT JA HAMMASHOITAJAT LS3

Keskiviikko 21.8.

Keskiviikko 21.8.

08.30 - 09.30
Materiaalin jako ja aamukahvi

09.30 - 12.00, tauko 10.15 - 10.45
Suusyöpä

- Suusyövän diagnoosi: Miten potilaan käy? Tapauksia elävästä elämästä

- Pään ja kaulan syövät: Kenellä ja miksi?            

08.30 - 09.30
Materiaalin jako ja aamukahvi

09.30-12.00, tauko 10.15-10.45
Suunhoitotuotteiden ABC
Pääpaino karieksen ehkäisyyn tarkoitetuissa valmisteissa

- Vaikuttavat aineet (fluori, xylitol, CHX, muut)
- Hammastahnat ja suuvedet (karieksen ehkäisy, vihlonta, eroosio, valkaisu, biofilmin vähentäminen)
- Kuivan suun hoitotuotteet
- Muut suunhoitotuotteet
- Muutama sana välineistä

Osaamistavoitteet - Luennon jälkeen osaat
- Tunnistaa omahoitoon tarkoitettujen suunhoitotuotteiden vaikuttavat aineet
- Määritellä pääpiirteittäin fluorin vaikutusmekanismin ja
Ohjata potilaita tuotteiden käyttöön seuraavissa tilanteissa:
1. Hampaiden hypersensitiivisyys
2. Biofilmin kemiallinen vähentäminen
3. Eroosiot
4. Lisäfluorin tarve korkean kariesriskin potilailla
5. Kuivan suun hoito
6. Hampaiden "valkaisu"

Ulla Palotie, HLT, kliinisen hammashoidon EHL, Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikkö ja HYKS, Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikkö

12.00 – 13.00 LOUNAS

12.00 – 13.00 LOUNAS

13.00 - 15.00, tauko 14.00 - 14.15           

- Syöpäpotilaan suun ongelmien ratkaisuja ennen ja jälkeen hoitojen

-  Suusyövän ehkäisy ja miten hammaslääkäri tekee diagnoosin ajoissa

Aaro Turunen, HLT, erikoistuva hammaslääkäri, suu- ja leukakirurgia, TYKS suu- ja leukasairauksien klinikka

13.00-15.00, tauko 14.00-14.15

Suun terveydenhuollon opiskelijan ohjaus - onnistu ja innostu!

- onnistuneen harjoittelun ohjauksen kulmakivet
- palautteen antaminen ja osaamisen arviointi
- käytännön vinkkejä ohjaukseen

Aija Hietanen, terveydenhuollon lehtori, THM, Savonia -AMK

Hammaslääkäriliiton illanvietto klo 18 alkaen,
Hotel Santa Claus

Torstai 22.8. LS2

Torstai 22.8. LS3

09.30 – 12.00, tauko 10.15-10.45

Suun terveys ja sairaus laitoshoidossa olevilla vanhuksilla - erityisnäkökohtia

-  Laitoshoidossa olevien vanhusten yleisiä erityispiirteitä
-  Tavalliset suun ongelmat ja sairaudet näillä potilailla
-  Itsemääräämiseen liittyviä näkökohtia

Timo Strandberg, professori, sisätautien erikoislääkäri, geriatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto

09.30 – 12.00, tauko 10.15 - 10.45

Välineistön huoltoprosessi osana suun terveydenhuollon tartunnantorjuntaa

Välinehuoltoa koskevat lait, standardit ja suositukset huoltoprosessiin
- välineistön puhtausluokkasuositukset
- välineiden pesu- ja desinfiointi
- välineiden tarkastus ja pakkaus
- välineiden sterilointi
- välineiden lajittelu ja jakelu

Välineiden huollon keskittäminen hammashoitolasta suurempaan välinehuoltoon
- prosessikuvaus
- case HUS

Riitta Vainionpää, Tuotantopäällikkö, HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Välinehuollon linjajohto

12.00 – 13.00 LOUNAS

12.00 – 13.00 LOUNAS

13.00 - 15.00, tauko 14.00 - 14.15

Vireystila ikkuna - kehotietoisuutta hammashoitohenkilöstölle

Omassa kehossa oleminen on olennaista, jotta meistä kasvaa myötätuntoisia terveydenhoidon ammattilaisia ja kykenevämpiä havainnoimaan, tunnistamaan ja ohjaamaan omaa tietoisuuttamme ja tunnetilojamme. Se auttaa meitä myös havainnoimaan, aistimaan ja kohtaamaan taitavammin ja läsnäolevammin potilaita sekä toinen toisiamme.


Kehotietoisuuteen liittyy läheisesti oman vireystilan havainnointi ja säätely. Kehotietoisuus on avain myös itsetuntemukseen. Se on tärkeää, jotta edistämme omaa jaksamistamme ja vuorovaikutusta potilaiden sekä ja henkilökunnan jäsenten välillä.


Tutustumme tässä työpajassa joihinkin teorioihin (esimerkiksi vireystilaikkunaan ja polyvagaaliteoriaan) sekä käytännön työkaluihin ja menetelmiin, joiden avulla pyrimme harjoittelemaan lempeästi ja turvallisesti oman kehoyhteyden avaamista ja vahvistamista.

Käymme myös läpi, kuinka tietoisuustaitoharjoituksisia voi tehdä mahdollisimman turvallisesti ja miksi harjoittelu on joillekin ihmisille vaikeaa.

Kati Sarvela, hammaslääkäri, tietokirjailija sekä hypnoterapeutti, sensomotorinen psykoterapia II

13.00 - 15.00, tauko 14.00 - 14.15

Vireystila ikkuna - kehotietoisuutta hammashoitohenkilöstölle

Omassa kehossa oleminen on olennaista, jotta meistä kasvaa myötätuntoisia terveydenhoidon ammattilaisia ja kykenevämpiä havainnoimaan, tunnistamaan ja ohjaamaan omaa tietoisuuttamme ja tunnetilojamme. Se auttaa meitä myös havainnoimaan, aistimaan ja kohtaamaan taitavammin ja läsnäolevammin potilaita sekä toinen toisiamme.


Kehotietoisuuteen liittyy läheisesti oman vireystilan havainnointi ja säätely. Kehotietoisuus on avain myös itsetuntemukseen. Se on tärkeää, jotta edistämme omaa jaksamistamme ja vuorovaikutusta potilaiden sekä ja henkilökunnan jäsenten välillä.


Tutustumme tässä työpajassa joihinkin teorioihin (esimerkiksi vireystilaikkunaan ja polyvagaaliteoriaan) sekä käytännön työkaluihin ja menetelmiin, joiden avulla pyrimme harjoittelemaan lempeästi ja turvallisesti oman kehoyhteyden avaamista ja vahvistamista.

Käymme myös läpi, kuinka tietoisuustaitoharjoituksisia voi tehdä mahdollisimman turvallisesti ja miksi harjoittelu on joillekin ihmisille vaikeaa.

Kati Sarvela, hammaslääkäri, tietokirjailija sekä hypnoterapeutti, sensomotorinen psykoterapia II

Pohjois-Suomen Hammaslääkäriseuran järjestämä illanvietto klo 18.00 Lapin Urheiluopisto/Santasportilla. Ohjelmassa keilausta, jonka jälkeen iltapala keilahallin ravintolassa. Hinta ei jäsenille 40€, maksu käteisellä paikan päällä.

Perjantai 23.8. LS2

Perjantai 23.8. LS3

09.30 - 12.00, tauko 10.15 - 10.45
Hammaskeramiaa käytännön näkökulmasta

Luennolla käsitellään kokokeraamisten kruunujen ja täytteiden työvaiheet suunnittelusta kiinnitykseen. Myös yleisimpien keraamisten materiaalien ominaisuudet ja näiden vaikutukset kliiniseen työhön käydään läpi. Tavoitteena on antaa perustiedot keraamisten materiaalien käytöstä yksittäisissä hammaskantoisissa kruunuissa ja laminaateissa. Luennossa käytetään runsaasti luuppikiinnitteisellä kameralla kuvattua videomateriaalia eri työvaiheista myös laajemmissa töissä.
Ennakkomateriaalia: https://www.youtube.com/watch?v=V0_wpyHMzg4

Peter Rusanen,  EHL protetiikka ja purentafysiologia
Oral Iso Omena, Vantaan suun erikoishoidon yksikkö

09.30 - 12.00, tauko 10.15 - 10.45
Potilaan muun lääkityksen sovittaminen suun hoidon lääkkeisiin

 - kuinka tunnistat lääkeyhdistelmien mahdolliset riskit
- mitä potentiaalisia yhteisvaikutuksia voi syntyä suun hoidon lääkityksen yhteydessä?

Alli Puirava, farmaseutti, lääkehuollon lehtori, ProEdu Oy

12.00 - 13.00 LOUNAS

12.00 - 13.00 LOUNAS

13.00 - 15.00, tauko 14.00 - 14.15

Kuinka teen hyvän ja kestävän muovitäytteen?
Yhdistelmämuovitäytteillä on ehkä vähän tarpeettomankin huono maine. Samalla tänä päivänä ne muodostavat valtaosan hammaslääkäreiden työpanoksesta. Huolellisesti ja oikein indikaatioin tehty täyte kestää kuitenkin taka-alueellakin hyvin pitkään. Luennolla tarkoitus kerrata paikan tekemisen vaiheet, erityisesti painottaen kriittisiä osa-alueita. Luento painottuu vahvasti kliiniseen tekemiseen.

Kaj Karlsson,  HLL, Lääketieteellinen johtaja PlusTerveys Hammaslääkärit Oy

13.00 - 15.00, tauko 14.00 - 14.15

Omahoito-ohjeet ja proteettiset rakenteet: käytännön näkökulma

Luennolla käsitellään omahoito-ohjeiden jakamista ja niiden haasteita potilaan yksilölliset suun olosuhteet huomioonottaen. Luennolla esitetään myös proteettisia potilastapauksia keskittyen hammaslääkärin ja hammashoitajan väliseen yhteistyöhön. Lisäksi luennolla käsitellään implanttikantoisten rakenteiden puhdistamiseen liittyviä seikkoja. Luentomateriaali on suurelta osin kuvattu luuppikiinnitteisellä videokameralla joka antaa autenttisen kuvan kliinisestä tilanteesta hammaslääkärin kuvakulmasta. Luennon sisältö on käytännön läheistä perustuen suurelta osin omakohtaiseen kokemukseen, jota on kerääntynyt proteetikkona vuodesta 2012 yksityisellä klinikalla kuin myös julkisella sektorilla.

Peter Rusanen,  EHL protetiikka ja purentafysiologia
Oral Iso Omena, Vantaan suun erikoishoidon yksikkö2019 kesäluentopäivillä mukana olevat näytteilleasettajat 

 Näytteilleasettajat Power Pinti_ Logo.jpg


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK