Tulossa oleva koulutus

Ruotsin kieli, perusopinnot 25 op (OY) syksy 2020-2021

Opinnot toteutetaan Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaan Rovaniemellä syksyllä 2020 alkaen.

Opintojen tavoite / Målet för studiehelheten

Efter grundstudierna har de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk kultur. De känner också till huvudlinjerna i de nordiska språkens och svenskans språkhistoriska utveckling.

Huvudvikten i grundstudierna ligger på inövning av de studerandes kunskaper i muntlig framställning, samtal och uttal samt på inövning av de studerandes kunskaper i skriftlig framställning. I samband med grundstudierna görs de studerande också förtrogna med centrala grammatiska frågor i svenska språket, med den (finlands)svenska kulturen, det (finlands)svenska samhället och svenska språkets utveckling. 

För att kunna inleda biämnesstudier i svenska språket ska man ha studierätt som erhålls genom ett godkänt nivåprov.

Ruotsin kieli, perusopinnot 25 op / yksittäiset kurssit / Kurser
Grammatik I, 5 p. 
Kultur och samhälle 5 p. (syksy 2020)
Språkfärdighet I, 5 p. (syksy 2020)
Svensk fonetik med uttal 5 p. 
Svensk språk- och samhällshistoria 5 p.

Syksyn aikataulu:
Språkfärdighet 5 p.               Kultur & Samhälle 5 p
11. – 12.9.2020                    26. – 27.9.2020
23. – 24.10.2020                  6.-7.11.2020
20.–21.11.2020                    4.-5.12.2020

Lisätietoa / Praktiska anvisningar

Undervisningsformerna varierar beroende på kursen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, övningar och seminarier. Studierna kräver aktivt deltagande. I början av varje kurs ger läraren information om den aktuella kursen.

I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, kursdagböcker, läskurser, grupptentamina m.fl. Mer information om dessa ges i början av varje kurs. Ett provtillfälle anordnas vanligtvis i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts eller som vill höja sitt vitsord anordnas ytterligare två provtillfällen. Därtill kan kurser avläggas som läskurser eller genom skriftliga uppsatser eller referat. En läskurs motsvarande en poäng ska omfatta litteratur på ca 100 sidor. Litteratur till läskurserna väljs alltid enligt lärarens anvisningar. Anmälan till alla tentamina bör ske senast 10 dagar före tentamensdagen. Listor över kurslitteratur finns på ämnets hemsidor.

Tasokoe / Nivåprov
- opintojen aloittaminen edellyttää tasokokeen hyväksyttyä suortittamista.
- tasokoe järjestetään 4.5.2020 klo 16.00-18.00 Rovaniemellä, uusintakoe elokuussa
- kokeen vaatimukset perustuvat lukion B1-ruotsin oppimäärää vastaaviin tietoihin

HUOM! Toteutamme kevään aikana ruotsin kielen valmentavan kurssin ennen tasokoetta.

Opintomaksu: 800 euroa, yksittäinen jakso 180 euroa.
Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskelevat 160 euroa.

Lisätietoja: Liisa Sirviö, liisa.sirvio@lapinkesayliopisto.fi, p. 0400 190352Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK