Avoin korkeakouluopetus


Ruotsin kieli, perusopinnot 25 op (OY) lv 2020

Opinnot toteutetaan Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaan Rovaniemellä kevään ja syksyn 2020 aikana.

Opintojen tavoite / Målet för studiehelheten

Efter grundstudierna har de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk kultur. De känner också till huvudlinjerna i de nordiska språkens och svenskans språkhistoriska utveckling.

Huvudvikten i grundstudierna ligger på inövning av de studerandes kunskaper i muntlig framställning, samtal och uttal samt på inövning av de studerandes kunskaper i skriftlig framställning. I samband med grundstudierna görs de studerande också förtrogna med centrala grammatiska frågor i svenska språket, med den (finlands)svenska kulturen, det (finlands)svenska samhället och svenska språkets utveckling. 

För att kunna inleda biämnesstudier i svenska språket ska man ha studierätt som erhålls genom ett godkänt nivåprov.

Ruotsin kieli, perusopinnot 25 op / yksittäiset kurssit / Kurser

Grammatik I, 5 p. (syksy 2020)
Kultur och samhälle 5 p. (kevät 2020)
Språkfärdighet I, 5 p. (kevät 2020)
Svensk fonetik med uttal 5 p. (syksy 2020)
Svensk språk- och samhällshistoria 5 p. (syksy 2020)

 

Ohjelma kevätlukukaudella 2020

Opintojaksot
Språkfärdighet I 5 p 7.2.  – 25.4.2020 ja
Kultur och samhälle 5 p 21.2. – 9.5.
Lähiopetus perjantaisin (3 h) klo 17 – 19.30 ja
l
auantaisin (6 h) klo 9 – 14.45 seuraavina ajankohtina:

 Språkfärdighet 1 7.-8.2.2020 Kultur och samhälle 21.-22.2.2020
Språkfärdighet I 20.-21.3.2020 Kultur och samhälle 3.-4.4.2020
Språkfärdighet I 24.-25.4.2020 Kultur och samhälle  8.-9.5.2020

 Lisätietoa / Praktiska anvisningar
Undervisningsformerna varierar beroende på kursen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, övningar och seminarier. Studierna kräver aktivt deltagande. I början av varje kurs ger läraren information om den aktuella kursen.

I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, kursdagböcker, läskurser, grupptentamina m.fl. Mer information om dessa ges i början av varje kurs. Ett provtillfälle anordnas vanligtvis i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts eller som vill höja sitt vitsord anordnas ytterligare två provtillfällen. Därtill kan kurser avläggas som läskurser eller genom skriftliga uppsatser eller referat. En läskurs motsvarande en poäng ska omfatta litteratur på ca 100 sidor. Litteratur till läskurserna väljs alltid enligt lärarens anvisningar. Anmälan till alla tentamina bör ske senast 10 dagar före tentamensdagen. Listor över kurslitteratur finns på ämnets hemsidor.

Tasokoe / Nivåprov
- järjestetään 13.1.2020 klo 16-18 ja 27.1.2020 klo 16-18 Rovaniemellä
- kokeen vaatimukset perustuvat lukion B1-ruotsin oppimäärää vastaaviin tietoihin

Ilmoittautuminen 27.1.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Opintomaksu: 800 euroa, yksittäinen jakso 180 euroa.
Huom. Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskelevat 160 euroa.

Lisätietoja: Liisa Sirviö, liisa.sirvio@lapinkesayliopisto.fi, p. 0400 190352


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK