Ammatillinen täydennyskoulutus


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret, aikuiset ja perheet (30 op) 24.3.-11.11.2022 (ETÄKOULUTUS)

Koulutus toteutetaan kokonaan etäkoulutuksena Microsoft Zoomin välityksellä vuoden 2022 aikana. Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Koulutus antaa pätevyyden käyttääneuropsykiatrinen valmentaja –nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti.

apprentice-1694970_1920.jpg

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Aika: koulutus toteutetaan kokonaan etäkoulutuksena Zoomin välityksellä seuraavasti:

  1. 24.-25.3.2022
  2. 27.-28.4.2022
  3. 1.-2.6.2022
  4. 29.-30.8.2022
  5. 4.-5.10.2022
  6. 10.-11.11.2022  (Huom! päätöjakson aikataulua siirretty aikaisemmasta, joka oli  7.-8.11.2022)

Osallistumismaksu: 2000 € sisältäen opetusmateriaalin. Koulutus laskutetaan neljässä kuukausittaisessa erässä opintojen toteutumisen varmistuttua.

Ilmoittautuminen: koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella 20.2.2022 mennessä. Tutustu perumisehtoihimme. Koulutus toteutetaan max 21 osallistujan ryhmänä. Osallistujat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Lisätietoja:

koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi, p. 0400 792 396

 

Kouluttajat:

• Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaa Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja

• Erityisasiantuntijana toimii lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia) lastenpsykiatrian ylilääkäri, NLP-Practioner Anita Puustjärvi. Anita Puustjärvi pitää yhden kokopäivän koulutuksen Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. Anita Puustjärvi on toiminut ADHD -käypähoito suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä.

• Positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen

• Nepsy-valmennuksen menetelmiä ohjaustyössä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa

asumispalveluohjaaja, sosionomi, nepsy-valmentaja Pia Heinonen

• Erityisopettaja Mari Lapinkoski

• Hyvä kohtaaminen erityislasten perheiden kanssa aineenopettaja Marika Sievola / Meri Lähteenoksa

• Kokemuskouluttajat : ADHD, autisminkirjo sekä Tourette. Kokemusasian tuntijoiden puheenvuorot. Tähän sisältyy pääkouluttajan Leena Mannström-Mäkelän johtama koulutus.


Koulutuksen tavoitteet:

Opiskelija

• omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)

• tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä

• osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen

• osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.

• saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

 

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Kontaktiopiskelu (6 x 2 päivää) sisältää:

• asiantuntija-alustuksia ja luentoja

• yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia

• workshop-tyyppistä työskentelyä

• työnohjaus vertaisryhmissä


Itsenäinen opiskelu:

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin.

• kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä. Oppimista tukee lisäksi tehtävien tekeminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä, jotka tapaavat sovitusti ja ohjeistetusti lähiopetuspäivien välillä

• perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio

• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät kontaktiopiskelujaksojen välillä, yht. 3-4 kertaa. Vertaisryhmät voidaan järjestää niin, että saman kohderyhmän kanssa työskentelevät ovat samassa ryhmässä.

• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät

• oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu

• kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

• menetelmäportfolion kasaaminen annettujen ohjeiden ja linkkien avulla


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK