Ammatillinen täydennyskoulutus


Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op 30.1.2020-21.4.2021

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset.

 

KATSO MYÖS RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPEUTTI 20 OP

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa ajalla 30.1.2020 - 21.4.2021 klo 9-16 seuraavasti:


30.1.-31.1.2020
18.-19.2.
17.-18.3.
21.-22.4.
27.-28.5.
25.-26.8.
7.10.
19.11
9.12
29.1.2021
24.-25.2
24.3
21.4

Osallistumismaksu: 2550€, sisältäen opetuksen ja materiaalin.   Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.

Kouluttaja: Psykoterapeutti VET, TtK Sarianna Virpikari
Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.

Ilmoittautuminen: 12.1.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella.Soveltuvat hakijat max 18 opiskelijaa otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tutustu perumisehtoihin.

michelangelo-71282_1280.jpg

Tavoitteet: Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Opintojen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opiskelija oppii tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessään sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.
Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Tavoitteet:
• antaa näkemys ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä psykiatriseen diagnostiikkaan
• antaa näkemys psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin
• antaa näkemys psykoterapiaan
• lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
• antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle
Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä.


Koulutuksen sisältö:
• Psykoterapia työmenetelmänä
• Ihmisen kasvu ja kehitys
• Psykiatrisen diagnostiikan perusteet: lapset, nuoret ja aikuiset
• Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot
• Mitä psykoterapia on ja mitä on työnohjaus?
• Mielenterveys ja sen järkkyminen
• Oma persoona työvälineenä
• Psykoterapeuttiset menetelmät
• Eri psykoterapian viitekehykset:
– kognitiivinen psykoterapia
– ratkaisukeskeinen psykoterapia
– psykoanalyyttinen terapia
– perhe- ja pariterapiat
– psykofyysinen psykoterapia
• Kriisit, traumat
• Lapset ja nuoret terapiassa
• Perheterapian perusteet
• Paripsykoterapian perusteet
• Psykoterapeuttina toimiminen
• Potilaan hoitoon liittyvä lainsäädäntö
• Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
• Oma kehittämistyö

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluina, johon sisältyy lähi- ja etäjaksoja sekä verkko-opiskelua. 30 opintopisteiden laajuiset opinnot kestävät yhden vuoden.
Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoriapäivät, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä oman kehittämistyön.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fiVerkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK