Ammatillinen täydennyskoulutus
Sarianna.jpg

Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op 28.2.2022-21.4.2023

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.

Kouluttaja: Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja

Osallistumismaksu: 2550€, sisältäen opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.

Aikataulu ja toteutus:
Koulutus toteutetaan alla olevan aikataulun mukaisesti, päivittäin klo 9-16.

28.2-1.3.2022

28.3.

28.-29.4.

23.5.

25.-26.8.

22.-23.9.

19.-20.10.

22.-23.11.

24.-25.1.2023

21.-22.2.

21.3.

21.4


Koulutukseen sisältyy 20 koulutuspäivää, joista puolet toteutetaan lähiopetuksena Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomaantie 2, Rovaniemellä ja puolet reaaliaikaisen verkkoyhteyden avulla. Verkko-opetukseen opiskelija osallistuu itsenäisesti omalta kotikoneeltaan. Toteutuksessa huomioidaan koronan asettamat vaatimukset.

Koulutus sisältää teoriapäivät, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen, vertaisryhmätyöskentelyn lähijaksojen välissä sekä oman kirjallisen kehittämistyön.

Ilmoittautuminen: 23.1.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella sekä vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse info@lapinkesayliopisto.fi

Otsikoi sähköposti ”Vapaamuotoinen hakemus Psykoterapeuttiset valmiudet 2022-2023”.

Kerro hakemuksessasi

- omat yhteystietosi
-koulutustaustasi
-työkokemuksesi
-mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.

Tutustu perumisehtoihimme.

 Ryhmään otetaan max 22 osallistujaa.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi, p. 0400 792 396

Koulutuksen tavoite:

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Opintojen aikana perehdyt ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opit tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietoja käytäntöön työskennellessäsi eri ikäryhmien kanssa sekä käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Opinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Tavoitteet:

• antaa näkemys ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja erilaisiin mielenterveyden häiriöihin sekä psykiatriseen diagnostiikkaan

• antaa näkemys psykoterapian eri viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja työmenetelmiin

• antaa näkemys psykoterapiaan ja sen prosessiin

• lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia

• antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op. (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä mutta mahdollistaa hakeutumisen varsinaisiin psykoterapiaopintoihin. Lisäksi koulutus antaa sinulle uusia terapeuttisia menetelmiä työhösi.

Sisältö:

 • Psy­ko­te­ra­pia työ­me­ne­tel­mä­nä
 • Psykoterapiaprosessi
 • Psy­ko­te­ra­peut­ti­na toi­mi­mi­nen
 • Psykoterapiaan liit­ty­vä lain­sää­dän­tö
 • Psy­ko­te­ra­peut­ti­set vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot asiakastyössä
 • Psy­ko­te­ra­peut­ti­set työme­ne­tel­mät
 • Ih­mi­sen kas­vu ja ke­hi­tys sekä mielenterveyteen vaikuttavat tekijät
 • Mie­len­ter­veyt­tä kos­ke­va lain­sää­dän­tö sekä mie­len­ter­veys­työn ja psy­ki­at­ri­sen hoi­don pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä
 • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

Mie­len­ter­veys ja mielialahäiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla

 • Krii­sit ja trau­mat
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Masennus
 • Ahdistuneisuushäiriöt
 • Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet
 • Päihdeongelmat ja addiktiot

 

 • Eri psy­ko­te­ra­pi­an vii­te­ke­hyk­set:
  • Kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia
  • Skeematerapia
  • Hyväksymis- ja omistautumisterapia
  • Rat­kai­su­kes­kei­nen psy­ko­te­ra­pia
  • Narratiivinen terapia
  • Psy­ko­a­na­lyyt­ti­nen te­ra­pia
  • Per­hete­ra­pi­a ja perhetyö
  • Pariterapia ja seksuaalisuus
  • Traumaterapia
  • Tietoisuustaitomenetelmät
 • Kirjallinen ke­hit­tä­mis­työ

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK