Ammatillinen täydennyskoulutus


Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus 30.-31.10. ja 13.-14.11.2020 Lähiopetus+etäyhteys

Koulutus on suunnattu opetusalan henkilöstölle, joka on kiinnostunut suorittamaan opetushallinnon tutkinnon ja haluaa valmentautua kuulusteluihin. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.

HUOM! Uudet tutkintovaatimukset ovat tulleet voimaan 1.8.2018

Suorittamalla opetushallinnon tutkinnon voi riidattomasti osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisen, toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävissä toimivalta edellytettävän riittävän opetushallinnon tuntemuksen.

Tutkinto on nyt entistä johdonmukaisemmin jaettu hallinnon perusteisiin ja johtajana toimimiseen ja johtajuuden eri osa-alueisiin. Tutkinnossa on huomioitu suurella painoarvolla tietosuoja-asiat ja tietosuoja-asetuksen vaikutukset hallintoon.

Suurimpana lainsäädännöllisenä muutoksena on huomioitu ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjärakenteita ja tutkintojärjestelmää. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on yhdistetty uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä.

Uusi laki asettaa aikaisempaa suurempia haasteita opettajan työlle ja rehtorille henkilökunnan esimiehenä. Opettajan rooli ja vastuut ovat oleellisesti muuttuneet oppimisen ja opetuksen järjestämisen painopistealueiden muuttuessa.

Aika: 30.-31.10. ja 13.-14.11.2020 (yhteensä 28h)

KOULUTUS TOTEUTETAAN LÄHIOPETUKSENA JA / TAI ETÄOPETUKSENA 

Paikka: Lapin kesäyliopisto, Hihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi + etäyhteys

Perjantai 30.10. klo 15.00-20.30 (Tiera)
Lauantai 31.10. klo 9.00-15.30 (Teho)

Perjantai 13.11. klo 15.00-20.30 (Teho)
Lauantai 14.11. klo 9.00-15.30 (Teho)

Koulutuksen sisältö

Luennoilla valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon tenttitilaisuuksiin ja käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset. Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 op sisältäen viisi sisältöaluetta, jotka suoritetaan kahdessa osassa A ja B.

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna.
A -osa: HALLINNON PERUSTEET käsittää sisältöalueet: Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto, ja opetustoimen hallinto sekä Opetustoimen rahoitusjärjestelmä. 
B -osa: REHTORIN JOHTAMISROOLIT käsittää sisältöalueet: Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana, rehtori pedagogisena johtajana ja rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet) 

Tutkintovaatimukset ovat luettavissa Opetushallituksen internetsivuilta kohdasta Opetushallinnon tutkinnon perusteet (2018).  Opiskelijan tulee itse hankkia tutkintovaatimuksiin kuuluva kirjallisuus.

Tentit: Tutkintoon kuuluu kaksi tenttiä.
OPH:n tiedote tutkinnon suorittajille

Kouluttaja: OTK Lauri Liusvaara. Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana 16 vuoden ajan. Liusvaara on toiminut Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina 8 vuotta.

Lauri Liusvaara.jpg

Osallistumismaksu: Koulutuksen hinta on 450€ sisältäen sähköisen opetusmateriaalin. Tämän lisäksi opetushallitus perii 256€ tutkintomaksun (julkisoikeudellinen maksu). Tutkinnon osan uusimisesta opetushallitus perii 87€.  

Ilmoittautuminen:sähköisellä lomakkeella 23.10.2020 mennessä.

Lisätietoja:
Juho Mutka, koulutussuunnittelija, 040-5025679, juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi

Ilmoittautuneille lähetetään kutsukirje ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Huom!. Ilmoittautuminen on sitova. Tutustuthan huolellisesti perumis- ja keskeyttämisehtoihin.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK