Avoin korkeakouluopetus


Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op (UEF) lukuvuosi 2018-2019

Opinnot sopivat kaikille liikunnasta ja omasta terveyskunnosta kiinnostuneille sekä erityisesti liikunnanohjaajille ja -opettajille, liikunta- ja urheiluvalmennustyötä tekeville sekä terveydenhuollon toimijoille ja terveyden edistämistyötä tekeville.

Liikuntalääketieteen opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus-/opetus- sekä sosiaali- ja terveysaloilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

- osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
- osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
- tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa
- osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
- osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
- osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
- tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
- osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • Elimistön rakenne ja toiminta (4 op) lähiopetus 6.-8.9.2018
  • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet (4 op) lähiopetus 26.-27.10.2018
  • Liikunta ja sairaudet (4 op) lähiopetus 22.-23.3.2019
  • Ravitsemus ja liikunta (3 op) lähiopetus 23.-24.11.2018
  • Liikunnan turvallisuus (4 op) lähiopetus 15.-16.2.2019
  • Terveyskunto terveyden edistäjänä (6 op) lähiopetus 18.-19.1.2019

Lisätietoja opinnoista elokuussa.

Ilmoittautumislomake


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK