Ammatillinen täydennyskoulutus


Kuinka parantaa muistisairaan kohtaamista, ymmärtämistä ja hoitamista? 29.9.2020

Muistisairaan muuttunut käyttäytyminen, kuten joskus hyvinkin vaikeaselkoinen normiton käyttäytyminen, edellyttää hoitajalta osaamista ja ymmärrystä. Haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä, kun tunnetaan mm. sairastuneen elämänhistoria ja ymmärretään kohtaa-mattomat tarpeet ja tunteet. Validaatiomenetelmä on vuorovaikutusmenetelmä, joka lisää hoitajan ymmärrystä ja ammattitaitoa kohdata ja hoitaa muistisairasta lääkkeettömin keinoin. Kun sairaan tunteet ja hänen tarpeensa tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi, hoitaminen helpottuu.

Seuraamme koronatilannetta ja THL:n ohjeita. Mikäli tarpeen, koulutus voidaan järjestää myös koko ryhmälle etäyhteydellä.

Kouluttaja: muis­ti­a­si­an­tun­ti­ja, sai­raan­hoi­ta­ja, muis­ti- ja va­li­daa­ti­o­kou­lut­ta­ja Sir­pa Re­mahl

Kohderyhmä: Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le muis­ti­sai­raan hoi­toon osal­lis­tu­vil­le työn­te­ki­jöil­le, eri­tyi­ses­ti sai­raan­hoi­ta­jil­le, lähi- ja pe­rus­hoi­ta­jil­le, ge­ro­no­meil­le ja so­si­o­no­meil­le.

Aika ja paikka: ti 29.9.2020 klo 9-16, Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi

Osallistumismaksu 150€ sis materiaalin sekä päiväkahvin.
Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 20.9. mennessä. Tutustu perumisehtoihimme.

elderly-1461424_1920.jpg

Tavoite: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja muistisairaiden henkilöiden välisen vuorovaikutuksen kehittyminen. Koulutuksen jälkeen ammattilaiset ymmärtävät, miten aivosairaus,muistisairaus vaikuttaa sairastuneen toimintaan, ajatteluun ja käyttäytymiseen. Työntekijät osaavat muotoilla omaa vuorovaikutustaan muistisairaalle sopivaksi. Näin hoivatilanteiden laatu paranee ja helpottuu. Hoitotyön laadun parantuessa sekä asiakkaan että henkilökunnan toimiminen ja yhdessäolo vähentää väärin ymmärrystä. Hyvinvointi lisääntyy ja työ koetaan mielekkäämpänä onnistumisten johdosta

Sisältö:

 • Ar­vos­ta­va ja tun­tei­ta kuun­te­le­va vuo­ro­vai­ku­tus hoi­ta­jan ja muis­ti­sai­raan ih­mi­sen vä­lil­lä, epä­sym­met­ri­nen vuo­ro­vai­ku­tus.
 • Muis­ti­sai­rau­den vai­heet: alku­vai­he, ajan ja pai­kan hä­mär­ty­mi­sen vai­he, tois­tu­vien liik­kei­den vai­he, si­sään­päin kään­ty­mi­sen vai­he
 • Muis­ti­sai­raan ih­mi­sen tun­teet ja tar­peet – psy­ko­so­si­aa­li­set tar­peet
 • Mis­tä syn­tyy ym­mär­tä­vä koh­taa­mi­nen? – sa­nal­li­set ja sa­nat­to­mat tek­nii­kat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa
 • Vah­vis­ta, älä vai­men­na!
  – toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­nen, jot­ta muis­ti­sai­ras voi­si ko­kea ole­van­sa edel­leen ar­vo­kas.
  – elä­män­his­to­ri­an mer­ki­tys muis­ti­sai­raan nyky­het­kes­sä
  – mu­sii­kin, muis­te­lun ja kos­ket­ta­mi­sen käyt­tö ar­jes­sa
 • validaatiomenetelmä
 • Haastava asukas vai haastava tilanne?
 • Seksuaaliset tarpeet
 •  omaisten tukeminen ja yhteistyö
 • Hoitajan vuorovaikutusosaaminen ja hoitajan tunnetaidot

 

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesaliopisto.fi, p. 0400 792 396

 


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK