Avoin korkeakouluopetus


KESÄOPINNOT Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op (OY)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pohjoissaamen ydinkielioppia ja osaa käyttää sitä. Opiskelija tuntee perussanaston. Hän osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia. Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä harjoituksia. Opetusta yhteensä 60 tuntia, josta lähiopetusta Rovaniemellä perjantaisin ja lauantaisin 40 tuntia. Opetusta etäyhteyksin 20 tuntia arki-iltaisin Opintomaksu: 240 euroa (tieto opiskelija-alennuksesta maaliskuun loppuun mennessä)

Opintojen tarkemmat tiedot: Pohjoissaamen alkeiskurssi, kesä 2018, 5 op (OY)

Ilmoittautuminen 17.5. mennessä tästä