Pidetyt koulutukset
Julkisten hankintojen peruskurssi: Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset (2 pv) 13.-14.11.2018

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko uuden hankintalain sisältö selvillä? Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia. Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen perusasiat haltuun selkeälle ja suositulle kurssilla. Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.

KOULUTUS TOTEUTUU SUUNNITELMAN MUKAAN. OTAMME EDELLEEN ILMOITTAUTUMISIA VASTAAN.

Kurssin sisältö

Ensimmäisenä päivänä keskitytään hankinnan suunnitteluun ja tarjouspyyntöön. Koulutuksen toisena päivänä edetään hankintailmoitukseen, sopimusasioihin sekä tarjousten käsittelyyn ja hankintapäätöksen tekemiseen. Sopimusosuus sisältää hankintasopimuksen tärkeimmät kohdat, ja samalla annamme käytännöllisiä ohjeita hyvän hankintasopimuksen laatimiseen sekä yleisten sopimusehtojen käyttämiseen.

Koulutuksen aikana esitetään runsaasti kilpailutuskäytäntöihin ja oikeustapauksiin perustuvia esimerkkejä.

Osallistujat saavat myös runsaasti hankintaprosessin malliasiakirjoja, mm. hankinnan suunnittelutaulukko tietopyyntö tarjouspyyntömalli ml. sopimusmalli hankintapäätös

Hyödyt osallistujille

Koulutuksen tuloksena osallistujilla on työkalut hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön tekemiseen avoimella ja rajoitetulla menettelyllä sekä valmius tehdä hankintasopimuksia. Hän myös tunnistaa hankintaprosessin suurimmat sudenkuopat.

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi soveltuu erityisesti hankintojen perusasioita opetteleville, mutta myös tietojensa päivittäjille sekä kaikille käytännön ohjeita hankintatoimessa tarvitseville. Kurssi soveltuu sekä hankkijoille että tarjoajille. Asiat käsitellään enimmäkseen hankintayksikön näkökulmasta. Kurssi on hyödyllinen tarjoajille, jotka haluavat ymmärtää julkisten hankintojen pelisäännöt tilaajanäkökulmasta.

 

Paikka ja aika: Ti-Ke, 13.-14.11.2018, klo 9.00–16.00, Rovaniemi, Lapin kesäyliopisto, Hiihtomajantie 2, 96400

HUOM! Osallistumismahdollisuus myös Skype for Business -ohjelmalla

Osallistumismaksu: 440€ (huom! 2 koulutuspäivää) Kouluttaja: Asiantuntija, VT, Annamari Kontio tai VT Aarne Kumlin, PTCServices
 

Ilmoittautuminen: 2.11.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen on sitova. Katso perumisohjeet

Ohjelma

HANKINNAN SUUNNITTELU JA TARJOUSPYYNTÖ (1. päivä)

8.30-9.00 Aamukahvi
9.00-12.00 Päivän avaus ja tavoitteet

Hankintaprosessi

Millaisiin hankintoihin hankintalakia sovelletaan?
• Periaatteet ja tavoitteet
• Soveltamisala ja kynnysarvot

Hankinnan suunnitteleminen

• Vaiheet
• Aikataulu
• Välineet
• Markkinakartoitus
• Hankintamenettelyn valinta ja menettelyt
• Suorahankinnat
• Hankinnan lähtötiedot: esimerkkitapaus
• Harjoitus A: suunnitellaan menettelyvalinta ja aikataulu

Miten laaditaan hankintailmoitus, ESPD ja tarjouspyyntö?

• Hankinta-asiakirjat
• Kaksivaiheisuuden periaate

12.00-13.00 Lounas
13.00-16.00 Miten laaditaan hankintailmoitus, ESPD ja tarjouspyyntö? (jatkuu)

Yritys/tarjoaja
• Millaisia soveltuvuusvaatimuksia tarjoajille voidaan asettaa?
• Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
• Muut tarjoajaa koskevat vaatimukset
• ESPD
• Tilaajavastuulain vaatimusten huomioiminen
• Harjoitus B: Määritellään soveltuvuusvaatimuksia

Hankinnan kohde
• Hankinnan kohteen kuvaus
• Vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat
• Valintaperusteet
• Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely
• Harjoitus C: suunnitellaan hankinnan kohteen kuvausta ja vertailuperusteita

Päivän yhteenveto

HANKINTAILMOITUS, TARJOUSTEN KÄSITTELY JA HANKINTASOPIMUS (2. päivä)

8.30-9.00 Aamukahvi
9.00-12.00 Päivän avaus ja tavoitteet

Kertaus edellisen päivän sisällöstä

Miten laaditaan hankintailmoitus, ESPD ja tarjouspyyntö (jatkuu)
• Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä
• Lainsäädännön asettamat reunaehdot
• Yleisten sopimusehtojen käyttö osana sopimuskokonaisuutta
• Sopimuksen kesto ja kohteen määrittely
• Hinta- ja maksuehdot
• Ongelmiin varautuminen
• Sopimuksen päättämisehdot

Hankintailmoituksen tekeminen
• Hankintojen ilmoitusmenettely HILMAssa
• Hankintailmoituksen sisältö
• Harjoitus D: Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön kokonaisuuden suunnittelua

Kysymykset ja vastaukset

12.00-13.00 Lounas
13.00-16.00 Tarjousten vastaanottamisen jälkeen
• Tarjousten avaaminen
• Soveltuvuuden tarkastaminen ESPD
• Tarjousten tarkastaminen
• Tarjousten vertailu
• Voittajan soveltuvuuden tarkastaminen ja hankintapäätös
• Harjoitus E tarjousten tarkastamisesta

Päätöksestä ilmoittaminen ja valitusaika

• Hankintaoikaisu
• Valitus markkinaoikeuteen
• Seuraamukset hankintalain rikkomisesta lyhyesti
• Valvonta
• Julkisuuslain huomioiminen
• Harjoitus F julkisuuskysymyksistä

Valitusajan jälkeen
• Sopimuksen allekirjoittaminen ja jälki-ilmoitus
• Sopimuksen seuranta, arkistointi ja laskutus

Tilaisuuden päättäminenVerkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK