Ammatillinen täydennyskoulutus


Johda tuottavuus, hyvinvointi ja palvelukulttuuri uudelle tasolle, 29.8.2019-20.2.2020

Tule käytännönläheiseen kehitysohjelmaan rakentamaan ketterästi kehittyvää jatkuvan oppimisen johtamiskulttuuria ja uudistamaan toimintaa. Muutos lähtee sisäisestä toiminnasta, parantaa henkilöstön hyvinvointia sekä tuo tehoa ja tuottavuutta. Tästä hyötyy myös asiakas. Koulutusohjelma on suunnattu johdolle, esimiehille ja muille avainhenkilöille.

Johda tuottavuus, hyvinvointi ja palvelukulttuuri uudelle tasolle

 

Olemme uuden edessä, kun toimintaympäristö muuttuu ja työelämä on murroksessa. Tuottavuus on käännettävä kasvuun, ja toimintatapoja ja rakenteita on kehitettävä. Kehitysohjelmassa opitaan tekemään yhdessä kestäviä muutoksia moderneilla menetelmillä. Ihmislähtöisesti, ketterästi ja tehokkaasti.

 

Mutta miten uudistua ja kehittyä? Uudistumiskyvyn, sujuvan työn ja strategisen asiakasymmärryksen rakentaminen organisaatioon lähtee johtamisesta.

 

Dialoginen, motivoiva johtaminen ottaa ihmiset mukaan yhdessä päivittäisen toiminnan parantamiseen. Se edellyttää uudenlaisia johtamisen ja työelämän taitoja.

 

Hyvän johtamisen, uudistumiskyvyn, sujuvan työn ja strategisen asiakasymmärryksen rakentaminen organisaatioon lähtee johtamisesta. Me autamme johtoa ja henkilöstöä tekemään yhdessä kestäviä toimintatapamuutoksia. Otetaan jotain vanhaa, jotain uutta, jotain toimivaa ja jotain innovatiivista ja rakennetaan uudistumishaluinen toimintakulttuuri ja aito vuoropuhelu niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin välille.

 

Mitä muuttuva työelämä vaatii?

Muutokseen on saatava jokainen työntekijä mukaan. Se edellyttää uudenlaisia työelämän taitoja. Tässä valmennuksessa kehitämme itsensä johtamisen taitoja, kriittistä ja luovaa ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Autamme myös ymmärtämään ja hallitsemaan kokonaisuuksia, kehitämme projektiosaamista ja valmentavan johtamisen ja tiimityöskentelyn taitoja, parannamme asiantuntijoiden johtamista sekä ohjaamme lean-ajatteluun sekä strategiseen asiakasymmärrykseen.

 

Tavoitteena on kestävä johtamis- ja toimintakulttuurin muutos yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Se tuo pysyvää kilpailuetua ja rakentaa sellaisen työnantajakuvan, jota ei voi kopioida. Kaikki tämä työ heijastuu suoraan asiakaskokemuksiin.

 

Hyödyt organisaatioille:

– Antaa työkaluja johtamis- ja toimintakulttuurin muutokselle

– Uudistaa johdon ymmärrystä ja ongelmanratkaisutaitoja

– Selkeyttää toimintaa ja kirkastaa arvoja

– Nostaa tuottavuutta ja tehokkuutta ja niiden mittaamista

– Luo kehittymistä, innovaatioita ja luovuutta tukevan kulttuurin

– Kehittää sisäistä toimintaa ja lisää työhyvinvointia

– Poistaa työn tekemisen esteitä ja parantaa kommunikaatiota ja arkea

– Sitouttaa henkilöstön osallisuutta ja lisää työmotivaatiota

– Kiillottaa työnantajakuvaa ja helpottaa rekrytointia

– Parantaa asiakaskokemuksia ja palvelua

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Valmennus soveltuu julkishallinnon organisaatioiden esimies- ja johtamistyötä tekeville, joiden vastuualueella on muutoksen johtaminen, uudenlaisen toimintakulttuurin haltuunotto ja henkilöstöjohtaminen. Se sopii myös niille, joiden vastuulla on sisäisten tai ulkoisten palvelujen parantaminen, innovointi ja muutosstrategiat ja jotka haluavat tukea organisaation muutoksessa.

 

Näihin pureudumme: 

– Uudenlaisen toimintamallin ja strategian kehittäminen

– Johtamis- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen

– Strategisen muutoksen käytäntöön viennin tukeminen

– Jatkuva oppiminen, vastuunotto ja hyvinvointi toimintatavaksi

– Lean ja palvelumuotoilu: hyvä työilmapiiri, arki ja työn sujuvuus käytännöksi

– Työn tekemisen esteiden poistaminen ja vuoropuhelun lisääminen 

– Yhdessä tekeminen ja uudistumishaluisen toimintakulttuurin luominen

– Jatkuva kehittäminen, mittaaminen ja uudistuminen tavoitteeksi

– Asiakaskokemuksien kartoittaminen, seuraaminen ja mittaaminen

 

Valmennuksen sisältö

Monipuolisessa valmennuksessa annetaan perustaidot ja ymmärrys osallistavista, tehokkaista kehittämismenetelmistä, kuten Leanin ja palvelumuotoilun hyödyntämisestä organisaation ja henkilöstön kehittämisessä ja muutoksessa. 

 

Palvelumuotoilulla ja Leanilla johdetaan toiminnan tuottavuutta, parannetaan ihmisten kokemusta työstä ja yhtenäistetään työn tekemisen tapoja.

 

Opastamme, miten parannat tehokkaasti johtamis- ja ongelmanratkaisutaitoja organisaatiossa ja miten vakiinnutat käytännöt arkeen.  Mitä se edellyttää minulta?

 

Saat inspiroivia eväitä ja toimivia työkaluja hyvään itsensä, ihmisten, arjen sujuvuuden ja uusiutumiskyvyn sekä asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen.

 

Neuvomme käytännönläheisesti, miten osallistat henkilöstön ja miten kehitätte yhdessä toimintaa ja palveluja paremmaksi. Mitä se edellyttää työyhteisöltä?

 

Valmennuksen aikana osallistujat työstävät omaa ja yhteistä kehittämisprojektiaan itsenäisesti ja yhdessä muiden osallistujien kanssa sekä vievät kehittämistoimenpiteitä ohjatusti käytäntöön. Yhdessä opitaan enemmän.

 

Lähiopetuspäivät:


to 29.8.2019 Lähtötilanne ja tavoitteet – Nykytilanteen arviointi ja tavoitteet

to 3.10.2019 Uusi johtaminen ja esimiestyö – Johtamisen esteiden purkaminen

to 7.11.2019 Henkilöstön johtaminen ja sitouttaminen – Sujuva arki ja Lean-ajattelu

to 5.12.2019 Asiakasymmärrys, uudistumiskyky ja palvelumuotoilun hyödyntäminen 

to 23.1.2020 Muutoksen johtaminen, seuranta, mittaaminen ja jatkuva parantaminen 

to 20.2.2020 Projektien esittely, opit ja niiden jakaminen. Mikä on muuttunut?

 

”Uskon kestävään kehitykseen. Kehittyvä organisaatio, innovoiva työkulttuuri ja kommunikoivat ihmiset ovat perusta hyvälle työelämälle.” 

 

Kouluttaja Nina Lappalainen

Kouluttajana toimii muutosagentti, toimitusjohtaja Nina Lappalainen Proinnosta. Hän on asiakaslähtöisen ajattelun, palvelukulttuurin sekä työelämän kehittäjä ja uudistaja. Hän on muutos- ja Lean-johtamisen käytännön tekijä, joka auttaa johtoa ja henkilöstöä tekemään kestäviä muutoksia toimintatapoihin, johtamiseen ja palvelukulttuuriin. Ihmislähtöisesti, ketterästi ja tehokkaasti. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä sadoissa yrityksissä ja julkishallinnossa. Hän on Excellence in Service -standardointiryhmän asiantuntijajäsen.

Lisätietoa: https://proinnodesign.fi

 


Valmennuksen hinta: 2700€

Koulutuspaikka: Lapin kesäyliopisto, Lapin Urheiluopistolla, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi

 

Lisätietoja: Nina Lappalainen nina.lappalainen@proinnodesign.fi 
Ilmoittautuminen: sähköisellä lomakkeella 7.8.2019 mennessä

 

Mikä on Lean? Miten se toimii palvelumuotoilun kanssa?
Lean-filosofia ei ole vain työkalu ja tekniikka, vaan ensisijaisesti ajattelu- ja toimintatapa. Lean-ajattelun ja palvelumuotoilu on yhdistelmä selkeää ja asiakaskeskeistä toimintaa. Niiden menestyksellinen käyttöönotto edellyttää aidon sitoutumisen muutokseen.

 

Kokemuksia aiemmista valmennuksista: 
 

”Olemme niin suurten muutosten edessä, että halusimme syvällistä kehittämistyötä, johon osallistetaan koko henkilöstö. Näimme, että investoimalla pitkäjänteiseen kehittämiskumppanuuteen saamme tehokkaampia vaikutuksia aikaiseksi kuin yksittäisillä, satunnaisilla koulutuksilla.”

 

”Näimme, että palvelumuotoilun avulla voimme parantaa asiakaskokemusta. Leanin avulla puolestaan tehostamme prosessejamme ja vahvistamme kilpailukykyämme. Näiden kahden ajattelun yhdistäminen on aivan uutta. Saimme kehittämistyöstämme paljon hyötyjä irti.”

 

”Vankan asiantuntemuksensa lisäksi Nina on todella suunnitelmallinen ja asiaan paneutuva. Itse valmennustyössä hän on innostava ja voimaannuttava.”

 

”Kouluttajalla on pitkä ja kattava kokemus erilaisten yritysten kanssa. Käytännönläheisyyden ja kokemuksen lisäksi hän tuntee myös teoriat ja strategiat, joten häneltä saa monipuolista, selväjärkistä opastusta ja pitkäjänteistä tukea.”

 

”Olen löytänyt tehokkaampia tapoja toteuttaa työtäni, sekä saanut laajemman näkemyksen siitä kuinka palvelun laatua voi samaan aikaan sekä parantaa että toteuttaa taloudellisemmin.”

 

”Ammattilaisen avulla ei etsitty syyllisiä vaan autettiin meitä löytämään ratkaisut tilanteisiin. Itse tuotettuun ratkaisuun sitouduttiin vahvemmin.”

 

"Saatiin työkaluja, uusia näkökulmia ja hyödyllisiä käytäntöjä omaan kehittämistyöhön, muutoksenhallintaan ja jatkuvaan parantamiseen.” 

 

 Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK