Ammatillinen täydennyskoulutus


Coaching- ja valmennustyö ammattina - Coaching – ja valmennustaitojen jatkokoulutus (18 op) 26.4.2022-2.11.2022

Coaching ja coachin työ on ajankohtaista juuri nyt! Coachingin menetelmät ja niistä saadut tulokset ovat vertaansa vailla itsetuntemuksen, ihmisten, prosessien ja yhteisöjen kehittämisessä. Se antaa taitoja, kykyä ja työvälineitä työelämän, yritystoiminnan ja ympäristön tuomiin muutoksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Coachingin menetelmien ja harjoitusten avulla yksilö ja työyhteisö pystyy kasvattamaan psykologista pääomaansa (toivoa, sinnikkyyttä, tulevaisuususkoa, optimistisuutta ja innovatiivisuutta) ja siten toipumaan kolhuista ja haasteista paremmin kohti uusia mahdollisuuksia.

Koulutus toteutetaan ns. hybridi -mallilla eli voit osallistua etänä mistä päin Suomea tahansa tai saapua paikalle lähiopetukseen.

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan entistä syvempää itsetuntemusta ja uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden ja toiminnanohjauksen saralla. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa, tiimityössä että yrittäjyydessä. Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö, jossa työtehtävissä on mahdollisuus oppia ja kasvaa on saavutettavissa itsetuntemukseen syventymällä. Erilaisten ihmisten ja käyttäytymistyylien ymmärtäminen (DISC), NVC –malli (non violent communication) ja kriisityön, konfliktitilanteiden ja sovittelun sovellutukset luovat avaimia rakentavaan yhteistyöhön. Ratkaisukeskeisen lähestymistavan ja valmentavan työotteen avulla on mahdollisuus luoda puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittymiselle. 


Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat käyneet Lapin kesäyliopiston Coaching –osaaja tai Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutuksen, Life Coach –koulutuksen tai muun ratkaisukeskeiseen valmentamiseen liittyvän koulutuksen.  

Osallistujille lähetetään ennakkotehtävänä kerrattavaksi materiaalia coachingin teoreettisesta viitekehyksestä, coaching-prosessin rakenteesta ja dialogista, coachin pedagogisista ydintaidoista, mindfulness -asenteesta, kysymystekniikasta ja valmentavasta työotteesta.

Jatkokoulutuksessa vahvistetaan ratkaisukeskeisen valmentamisen perusperiaatteita, menetelmiä ja sovellutuksia, syvennetään ihmismielen toimintaan liittyvää osaamista luontaisen toimintatyylin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen osalta, syvennytään muutosjohtamiseen ja vaikuttavan coaching-prosessin rakentamiseen organisaatioissa. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön liittyvä ratkaisukeskeiseen valmentamiseen perustuva kehittämishanke, jossa hyödynnetään opeteltavia kehittämistapoja käytännön työelämän tai oman yrittäjyyden tarpeisiin.

nauravat naiset.jpg

Aika ja paikka:
koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2,  Tarkempi koulutustila ilmoitetaan kutsukirjeessä opintojen aloituksen varmistuttua. Koulutus toteutetaan ns. hybridi -mallilla eli voit osallistua etänä mistä päin Suomea tahansa tai saapua paikalle lähiopetukseen.

Aikataulu: päivittäin klo 9.00 -16.00 seuraavasti

26.-27.4.2022

24.-25.5.2022

21.-22.6.2022

30.-31.8.2022

27.-28.9.2022

1.-2.11.2022

Kouluttajat: Koulutuksen psykologisesta ja pedagogisesta osuudesta vastaa Katja Vainikainen ja työnohjauksellisesta ja organisatorisesta osuudesta Paula Kähkönen. Koulutus on ehdottoman luottamuksellista ja perustuu coachingin, työnohjauksen ja ihmissuhdetyön eettisiin periaatteisiin. Tutustu kouluttajiin sivun lopussa.


Osallistumismaksu:
1490 €, sisältäen runsaat materiaalit ja kouluttajien tuen. Koulutus laskutetaan neljässä kuukausittaisessa erässä koulutuksen aloituksen varmistuttua.

Ilmoittautuminen: sähköisellä lomakkeella 110.4.2022 mennessä. Tutustu  perumisehtoihimme.

Lisätietoja:
Koulutuksen järjestelyihin liittyen: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi 
Koulutuksen sisältöihin liittyen: Paula Kähkönen: paula(at)valmennustalotempo.fi tai Katja Vainikainen valmennusseveliina(at)gmail.com 

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt:

Oppia viemään läpi ratkaisukeskeiseen valmentamiseen perustuva coaching-prosessi työyhteisössä/yrityksessä/organisaatiossa.
Lisätä itsetuntemukseen liittyviä työkaluja työyhteisöissä sovellettaviksi
Lisätä esimiestyöhön ja muutosjohtamiseen/valmentamiseen liittyviä menetelmiä
Oppia tuotteistamaan, soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja ja menetelmiä omassa työelämässä
Oppia kehittämään työyhteisöjen hyvinvointia, ilmapiiriä ja kulttuuria
Löytää oma coach/valmentaja-identiteetti yhdistämällä coaching- ja ratkaisukeskeisen valmentamisen taitoja substanssiosaamiseen
Koulutus tarjoaa työkalut coachin ja valmentajan ammattiin


1. jakso
Erilaiset ihmiset, erilaiset käyttäytymistyylit

Tunne itsesi, ymmärrä muita
DISC-toimintatyylianalyysi
Oman paikan löytäminen luontaisen toimintatyylin kautta
Moninaisuuden johtaminen

2. jakso
Vuorovaikutustaitojen syventäminen

Haastavat vuorovaikutustilanteet
Kriisityön, konfliktitilanteiden ja sovittelun menetelmät
NVC-malli
Työyhteisön arvot ja puheentapa vuorovaikutusta rakentamassa

3. jakso
Tunnetaidot työelämässä

Tunteiden tunnistaminen, säätely ja johtaminen
Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot
Työyhteisön tunne- ja asenneilmapiiri
Myötätunnon vaaliminen työyhteisössä

4. jakso
Muutosjohtaminen


Rakenteet, asiat, ihmiset ja tunteet muutoksessa
Kehitys- ja osaamiskeskustelut voimavarana
Esimiehen valmentava ote muutosprosessissa
Coaching itseohjautuvuuden ja yhdessäohjautuvuuden edistämisessä

5. jakso
Valmennustyö organisaatioissa ja yrityksissä


Tiimi- ja ryhmävalmennukset: menetelmät ja sovellukset
Eri toimialojen tarpeita valmennustyössä
Työkykyjohtaminen käytännön tekoina ja coachingin mahdollisuudet siinä
Coaching osana työhyvinvointia ja tuloksellisuutta
Coaching -ohjelman suunnittelu organisaatioon

6. jakso
Coaching- ja valmennustyö ammattina - Oman osaamisen tuotteistaminen


Millä markkinoilla toimit? Hyvinvointialan trendejä ja tarjontaa
Coaching-ja valmennustyön osaaminen mukaan omaan ammatti-identiteettiin
Yrittäjyyden eri muodot mahdollisuutena
Esiintyminen ja myynnillinen ote omaksi vahvuudeksi
Osaamisesta palveluksi/tuotteeksi

Coaching- ja valmennustaitojen tausta ja viitekehys

• rakentuu coachingin viitekehykseen, mikä on positiivisen, kognitiivisen ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen valmentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää itsetuntemusta, tietoisuustaitoja, myönteisyyden vaalimista ja itsensä ja valmennettavan johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla. 
• on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, itseohjautuvuuteen kasvattavaa 
• hyödyntää organisaatiopsykologiaa, kokemusperäisyyttä, tiimioppimisen-, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä työnohjauksen, kriisityön ja sovittelun periaatteita, Mindfulness –asennetta, Enneagrammi –persoonallisuusteoriaa, DISC -toimintatyylianalyysiä sekä NLP:n parhaita käytäntöjä.


Koulutuksen rakenne ja sisältö:

Koulutuksen laajuus on 12 päivää (18 op). Lähiopetuksessa vuorottelevat teoriaosuudet, dialogiset keskustelut, yksilö- ja pariharjoitukset sekä työnohjauksellisella otteella toteutettava case-ryhmävalmennus ja työelämän tarpeisiin liittyvän kehittämishankkeen läpivieminen. Lähipäiviin sisältyy myös vertaisarvioitua valmennusharjoittelua. Jaksojen välillä suoritetaan coaching- ja valmennustaitoihin liittyviä oppimistehtäviä, tutustutaan kirjallisuuteen, toteutetaan harjoitusvalmennuksia työyhteisössä (20 h) ja laaditaan henkilökohtainen suunnitelma toteutuksineen näyttönä omasta osaamisesta. 

Koulutusprosessi pähkinänkuoressa: 

Koulutuksen kesto puoli vuotta 
Ennakkotehtävänä kertausta coachingin teoriasta ja toteutustavasta
12 tutkivaa lähiopetuspäivää 
40 tuntia asiakas- vertaisarvioitua valmennusharjoittelua (20 h lähiopetuspäivien aikana, 20 h työyhteisössä toteutettuna)
Itsenäistä työskentelyä itsetuntemusta lisäävien tehtävien parissa 
Kirjallisuuteen perehtymistä 
Pienryhmä/paritapaamisia lähijaksojen välillä 1 krt/kk 
Oman osaamisen tuotteistaminen ja valmentajaidentiteetin vahvistaminen


Kouluttajat: 
Paula Kähköseen voit tutustua täällä:

https://www.valmennustalotempo.fi/valmentaja
 


Katja Vainikaiseen voit tutustua täällä: 

https://katjavainikainen.blogspot.com/p/katja.html
 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK