Ammatillinen täydennyskoulutus


AVOLIITTO – vuoden 2011 laki, muu sääntely ja nykykäytännöt 3.11.2021, lähi-+etäopetus

Ensimmäisen varsinaisen ns. avoliittoa sääntelevän lain voimaantulosta on kulunut kymmenen vuotta. Jo tuota lakia ennen oikeuskäytännössä oli pitkään jouduttu ottamaan kantaa erilaisiin va-rallisuuskysymyksiin, joita avioliittoa solmimattomien parien keskinäisissä suhteissa syntyi. Lisäksi etenkin julkisoikeudelliseen lainsäädäntöön oli vuosikymmeniä sisältynyt ja sisältyy edelleen erilai-sia yhteiselämän määritelmiä ja niihin kytkettyjä oikeusvaikutuksia, joiden alkuperäisenä tarkoi-tuksena usein oli estää se, ettei pari avioliiton solmimatta jättämällä pääsisi avioparia edullisem-paan asemaan. Uusimmista suuntauksista toki voidaan nähdä myös käänteinen puoli: vakiintunut parisuhde saatetaan rinnastaa avioliittoon myös siinä mielessä, että myös avioliittoa solmimatto-mille pareille halutaan taata avioparia vastaavat etuudet.

Edelleen voidaan kuitenkin todeta, että sääntely on monimutkainen, avoliiton määritelmät eri laeissa vaihtelevat ja samankin parin asema saattaa suoraan lain nojalla muuttua esimerkiksi ajan kulumisen tai lapsen syntymän vuoksi. Lisäksi sääntely elää koko ajan; tuoreimpana esimerkkinä tästä perhe-eläkejärjestelmään suunnitellut uudistukset.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella tämän hetken avoliittosääntelyä ja sitä, miten siihen on tultu, sekä tarjota eväitä konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Koulutus on tarkoitettu kaikille lakimiehille, jotka työtehtävissään joutuvat avoliittoproblematiikan kanssa tekemisiin.


Aika ja paikka: Keskiviikko 3.11.2021 klo 9.00-15.00, Lapin kesäyliopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, jota voi seurata TEAMS -etäyhteydellä

Kouluttaja: Eva Gottberg, OTT, dosentti, Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta

Osallistumismaksu: 220€, sisältäen päiväkahvin 

Päivän sisällöt:

-  Avoliiton monenlaiset määritelmät ja niiden käyttöalat
-  Avopuolisot ja julkiset etuudet
- Vuoden 2011 laki: mitä uutta saatiin vai saatiinko?
-  Sopimusvapaus, avoliittosopimukset, sopimusvapauden rajat
- Pesänjakajan rooli ja tehtävät. Omaisuuden erottelu
-  Hyvitys liiton päättyessä; syyt ja vastasyyt. Avustus kuolinpesässä
-  Vuoden 2011 lain ulkopuolelle jäävien parien varallisuusasiat
-  Mitä oikeuskäytäntö opettaa?

Ilmoittautuminen: SÄHKÖISELLÄ lomakkeella  28.10.2021 mennessä


Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla info@lapinkesayliopisto.fi tai postitse tai Ilmari -ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jätetään kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen.


Lisätietoja: koulutussuunnittelija Juho Mutka p. 040-5025679, juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK