Opintojen peruminen ja keskeyttäminen
Avoin korkeakouluopetus

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi ilmoittautumisajan päätyttyä eli Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Tämän jälkeen tapahtuvasta perumisesta peritään 60 euron perumismaksu tai 50 % opintomaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti sähköpostitse info@lapinkesayliopisto.fi. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen.

Opintojen keskeytyessä peritään opiskelijalta 60 euron perumismaksun lisäksi yliopiston perimä rekisteröintimaksu sekä pidettyjen opintojen (= jo alkaneiden opintojaksojen) opintojaksokohtainen maksu. Kesäyliopisto ei palauta opintomaksuja opiskelijalle.

Lapin kesäyliopistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.


Ammatillinen täydennyskoulutus

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tehdään ilmoittautumisen yhteydessä vastaanotetussa sähköpostissa olevan perumislinkin kautta tai kirjallisesti sähköpostilla info@lapinkesayliopisto.fi tai postitse. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen.

Lapin kesäyliopistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi


Nuorten valmentava koulutus

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tehdään ilmoittautumisen yhteydessä vastaanotetussa sähköpostissa olevan perumislinkin kautta tai kirjallisesti sähköpostilla info@lapinkesayliopisto.fi tai postitse. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen.

Lapin kesäyliopistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi