Ammatillista täydennyskoulutusta


Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet , menetelmäkoulutus 8 op

Opintojen aikataulu päivitetty 3.7. Koulutus on suunnattu työnohjaajille, pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille ja se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää. Koulutukseen voidaan ottaa myös ammattitaitelijoita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisötaiteesta.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta sekä läsnäoloa jokaisella opintojaksolla. (Pakollinen osallistuminen 1. ja 2. työpajassa; muuten poissaolo korvattavissa sopimalla.) Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen (40 op), joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä.  

Kouluttaja: sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen

Miina Savolainen on helsinkiläinen yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja. Taiteellisen työn ohella hän tutkii, kehittää ja opettaa valokuvan käyttöä pedagogisena ja terapeuttisena menetelmänä. Työn tuloksena on syntynyt voimauttavan valokuvan menetelmä, jota sovelletaan erityisesti hoito- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Miina Savolainen on innostava ja paneutunut opettaja, joka on täydennyskouluttanut 2000-luvun alusta 3 000 hoito- ja pedagogisten alojen ammattilaista soveltamaan voimauttavan valokuvan menetelmää asiakastyössään ja työyhteisön kehittämisessä.

Aika ja paikka: koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa ajalla 14.12.2017-18.9.2018. Koulutuspäivät sijoittuvat yleensä klo 9-19 välille, kuvauspäivinä voi mennä pitempäänkin. Päivittäinen aikataulu tarkentuu opintojen aloituksen varmistuttua.

Päivitetyt uudet ajat:

1. opintojakso to 14.12.2017
2. opintojakso to-pe 1.-2.3.2018
3. opintojakso to 22.3.2018
4. opintojakso ma-ti 7.-8.5.2018
5. opintojakso ma 18.6.2018
6. opintojakso ma-ti 17.-18.9.2018


NinaLaurin&MiinaSavolainen2006-74x53cm.jpg

Osallistumismaksu: Osallistumismaksun suuruus riippuu aloittavan ryhmän koosta. Lopullinen hinta ratkeaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.  Maksu sisältää koulutuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen, kamerakaluston käytön, käytettävät filmit ja kuvien kehityksen. Maksu laskutetaan erissä.
12-13 osallistujaa ->  2090 €
14-16 osallistujaa -> 1650 €

Ilmoittautuminen: sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 19.112017 mennessä.  Lomakkeessa kysytään ilmoittautujan henkilökohtaisia perusteita koulutukseen osallistumisesta. Kouluttaja tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä mm. edellä mainittujen kysymysten perusteella. Vastaathan niihin ajatuksella. Kurssille voidaan ottaa enimmillään 16 opiskelijaa.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova, tutustuthan huolellisesti perumis- ja keskeyttämisehtoihimme.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi