Ammatillista täydennyskoulutusta


Vakuuttava esiintyminen VoicePilateksen avulla 10.-11.10.2017

Kurssi koostuu erityyppisistä käytännön pari-, ryhmä- ja henkilökohtaisista harjoituksista, joissa saadaan henkilökohtaista palautetta omasta äänenkäytöstä, kehonhallinnasta sekä kehon- ja tunne-elämän jännitystiloista. Vapaa, iloinen ja ystävällinen ilmapiiri auttaa heittäytymään erilaisiin uusiin harjoituksiin. Kokonaisvaltainen valmennus auttaa sinua huomaamaan, miten jännitykset vaikuttavat kehoosi ja sitä kautta kehonkieleen, ääneen ja yleisesti esiintymiseen. Kurssilla käytettävä metodiyhdistelmä tehostaa oppimista, joten lihasmuistit ja uudet tekniikat ovat välittömästi käytettävissä työssä kaikissa viestintätilanteessa. Voit myös jatkaa kurssilla opittujen voimaannuttavien menetelmien käyttöä jokapäiväisessä elämässäsi syventääksesi itsetuntemustasi.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu kaikille aiheista kiinnostuneille, kuitenkin ainoana esteenä saattaa olla äskettäinen leikkaus tai sairaus, joka estää harjoitusten tekemisen. Jos kuitenkin osallistuja on saanut sen jälkeen lääkäriltä luvan harrastaa perus- ja/tai hyötyliikuntaa, voi hän hyvin osallistua harjoituksiin.

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa 10.-11.10.2017 klo 10 - 18 ja 9 - 17, Hiihtomajantie 2. Tarkempi koulutustila kerrotaan kutsukirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttajat

Katri-Liis Vainio ja Hele Aluste , ks esittelyt sivun lopussa.

Katri-Liis auttaa erilaisten käytännön ryhti-, hengitys- ja ääniharjoitusten kautta löytämään tien itseluottamukseen ja karismaattiseen olemukseen, harjoitellen kanssasi läsnä olevaa, syvempää ja vakuuttavampaa puheääntä persoonallisuudestasi ja vahvuuksistasi lähtien.

Hele puolestaan auttaa tunne-elämän ja kehon jännitystilojen kanssa, mm. miten pysyä rauhallisena myös jännittävässä ja stressitilassa ja miten opitaan johtamaan omaa tunne- ja vireystilaa erilaisissa tilanteissa fysiologian kautta. Harjoitukset perustuvat mm. Kaliforniassa sijaitsevan HeartMath Instituutin tutkimuksiin sydämen sähkömagneettisestä kentästä, joka heijastelee aivojen ja sydämen välistä yhteyttä ja on siksi erityisen herkkä tunnetilojen vaihtelulle (HRV-Heart Rate Variability).

Osallistumismaksu

 2 päivän koulutus (16 tuntia) 395 €. Koulutus toteutetaan 12-16 henkilön ryhmälle. Molempina koulutuspäivinä tarjotaan yhdet kahvit.

Ilmoittautuminen

sähköisellä lomakkeella 24.9.2017 mennessä. Huom. Ilmoittautuminen on sitova. Tutustuthan perumis- ja keskeyttämisehtoihimme.

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Päivi Hinno, 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi.

Kurssilla:

 • Opit näyttämään ja kuulostamaan varmalta ja luontevalta esiintyjältä.

 • Tiedostat omat äänelliset ja keholliset vahvuudet ja parannettavat osa-alueet.

 • Opit käyttämään vakuuttavaa ääntä, mm. lisäämään päätösvaltaa asiantuntijan roolissa

 • Osaat käyttää eri tilanteisiin sopivaa ääntä lisätäksesi uskottavuutta ja johtamistaitoja

 • Tiedät, miten voidaan tulla äänellä lähelle, miten äänellä rauhoitetaan ja tasapainotetaan, sekä miten ääni varmistetaan ja vahvistetaan. Nämä vahvistavat sekä auktoriteettiasi että kykyäsi dialogiin

 • Saat tietoja ja käytännön vinkkejä äänen tehokkaampaan käyttöön, jotta se kestäisi pidemmätkin päivät ja haastavamman käytön. Tämä lisää ammattitaitoasi.

 • Saat tietää, millaiset harjoitukset ovat juuri sinun äänellesi ja kehonhallinnallesi hyödyllisiä.

 • Saat tietoa, miten ääntä säästetään ja huolletaan, minkälaiset ovat äänenkäytön kannalta ongelmalliset tilanteet, miten ehkäistään tavallisimmat ääniongelmat ja osaat löytää niihin parannuskeinot.

 • Saat palautetta mahdollisista henkilökohtaista äänimaneereista, jotka saattavat häiritä kuulijoita sekä harjoituksia niistä poisoppimiseksi


VoicePilates®

 • käytetään sekä laulu- että puheäänen opetuksessa, se on ollut Tallinnan yliopiston valinnaisaineena vuodesta 2006, sekä sitä käytetään Suomessa mm. HaagaHelia ammattikorkeakoulussa ja Belgiassa Euroopan Parlamentissa.

 • VoicePilateksen® pitkäaikaistutkimukset aloitettiin väitöskirjatyön yhteydessä vuonna 2008 Tallinnan yliopistossa ja ne jatkuvat syksystä 2015 Helsingin ja 2017 San Jose ́n (USA) yliopistoissa. Tulosten mukaan osallistujien äänenkäyttö parani, etenkin tietoisuus omasta äänestä ja kehosta työn ja puhumisen aikana.

 • VoicePilates® - menetelmässä yhdistetään äänen, kehonkielen ja kehonhallinnan harjoittelu oikean esiintymistilanteen simulointiin. Tämän yhdistelmän sekä videoharjoittelun ja -analyysin takia pystyt käyttämään uusia taitoja heti valmennuksen jälkeen

 • perustuu:  *somaattisiin menetelmiin, kuten pilatekseen ja Aleksander-tekniikkaan, keskittyen erityisesti keskivartalon lihasten vaikutukseen kehonhallintaan ja selkärangan tukemiseen. * BIPTM (Balance in Phonation) -äänenkäytön menetelmään, keskittyen erityisesti liiallisen paineen ja sen haittavaikutusten pienentämiseen äänihuulitasolla. * Puheäänenkäytön esiintymistilanteiden simulointiin ja videoanalyysiin.

Katri-Liis Vainio, (BA, MA, PhD cc) on ääni- ja johtamisvalmentaja, VoicePilates®-menetelmän kehittäjä ja yrittäjänä VoicePilates Pro Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Akateemisella uralla Katri-Liis on väittelemässä tohtoriksi Helsingin yliopistossa opettajien äänenkäytöstä. Hän opettaa suomalaisissa ja ulkolaisissa yliopistoissa sekä toimii johtamisen valmentajana kansainvälisissä yrityksissä ja organisaatioissa jo vuodesta 2008, mm. Euroopan Parlamentissa DG INTE:n, MEP:ien ja EPP Group:in kanssa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ääni- ja esiintymiskouluttajana ja –coachina Suomen lisäksi Pohjois- ja Baltian maista, Venäjältä, Puolasta, Tsekeistä, Etelä-Koreasta, Hongkongista ja erityisesti Belgiasta. Suomessa asiakkaisiin kuuluvat mm. Stora Enso, Aleksandria pankkiiriliike, IF, GS Hydro, Tekla/Trimble, Incap, Valtioneuvoston kanslia, OAJ, AVI, Espoon kaupunki ym. Muualla asiakkaisiin kuuluvat mm. OHIM Academy Service (Alicante, Espanja), London Business School, European Youth Parliament, Fire & Security Company Brussels ym. Hänen intohimonaan on auttaa ja inspiroida ihmisiä tiedostamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan vakuuttavina puhujina, johtajina ja monipuolisina viestijöinä. Lue lisää: http://www.voicepilates.fi/klv.html

Hele Aluste toimii Virossa psykologina(Social-Psychology, BSc; Special-Education MA),hän on Järvamaan rehabilitaatioryhmän jäsen, erityisopettaja, ratsastusterapeutti ja valmistumassa Aleksandertekniikan opettajaksi sekä HeartMath Interventions Certified Clinician´iksi (USA). Hele työskentelee aktiivisesti myös hevos- ja eläinterapian parissa (Animal Assisted Therapy and Learning), opettaa sitä Tallinnan yliopistossa ja viimeistelee väitöskirjaa hevosterapiasta ja tunteiden johtamisesta. Hele lähestyy ihmistä kokonaisvaltaisesti, työskennellessä kurssilla: (a) kehon tasolla: TRE – harjoitusten kautta - http://traumaprevention.com, (b) tunteiden tasolla: EFT – harjoitusten http://www.emofree.com ja HeartMath- harjoitusten kautta - https://www.heartmath.org sekä (c) mielen tasolla: psykologina ja coachina. Työkielet englanti, viro ja suomi. Lisäinfoa: http://www.trefinland.fi, http://www.equilibre.ee/wordpress/teraapiatoo/tre/ (viroksi)