Sosiaali-, kasvatus- ja terveysala - tulossa oleva koulutus


Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat tai läheiset - työssä asiakkaiden ja potilaiden parissa 12.4.2018

Koulutuksen käsittelee tilanteita, joissa asiakkaan/potilaan//läheisen käytös poikkeaa normaaleista, hyvistä toimintatavoista aggressiivisuuden tai kohtuuttomien vaatimusten suuntaan. Koulutuksen tavoitteena on, että työntekijä oppii ymmärtämään kiukkuisuuden, vaativuuden ja röyhkeyden sisältämän viestin ja toimimaan tilanteessa. Lähtökohta on niin asiakasta kuin työntekijää itseäänkin kunnioittava ja elämänmyönteinen.

Kohderyhmä: koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat potilaita ja heidän omaisiaan

Aika ja paikka: to 12.4.2018 9-16 Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa. Tarkempi paikka selviää kutsukirjeessä

Kouluttaja: FK Pirkko Heiske

Osallistumismaksu: 200€, sisältää mahdollisen koulutusmateriaalin ja päiväkahvin.

Ilmoittautuminen: sähköisellä lomakkeella 25.3.2018 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova, tutustuthan huolellisesti perumis- ja keskeyttämisehtoihin.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi

Päivän aikana käsiteltäviä teemoja:

Hyvä asiakaspalvelu ja ammatillisuus
- asiakkaan/potilaan, läheisen,työntekijän vai organisaation tarpeet? Tavoitteena mielekäs tasapaino
- miten saada kaksi todellisuutta kohtaamaan? Asiakkaan/potilaan ja työntekijän/organisaation maailmat
- miten asiakkaan/potilaan itsemääräämisoikeus vaikuttaa asiakassuhteeseen?
- mitä on ammatillinen käytös?
- esimerkkejä hankalahkoista tilanteista

Aggressiiviset ihmiset
- mitä kiukku ja aggressio oikein ovat?
- kaikki tunteet ovat oikeutettuja, mutta käytöstä pitää hallita
- aggressio on aina viesti; miten ymmärtää vihainen ihminen oikein?
- miten kohdata vihainen ihminen käytännössä? Esimerkkejä ja mahdollisuus keskusteluun
- miten muistisairaan tilannetta voidaan käsitellä kunnioittavasti? Esimerkkejä
- työntekijän omat tunteet

Rajattomat ihmiset ja työntekijä
- mitä on rajattomuus asiakastyössä?
- mitä tehdä, jos asiakas vaatii kohtuuttomia tai on röyhkeä?
- miten olemme perinnäisesti toimineet?
- suhtautuminen rajattomuuteen: oman rajallisuuden rakentava käyttö
- toimintatavat ja interventiot hankalissa tilanteissa
- esimerkkejä; mahdollisuus läsnäolijoiden kokemusten pohdintaan

Vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen
- vaistonvarainen reaktio uuteen ihmiseen: kolme vaihtoehtoa. Vanhojen kokemusten ja mielikuvien vaikutus havaintoon
- miten luodaan hyvä kontakti? Yksinkertaisia keinoja ja isoja vaikutuksia!
- tunteet informaationa ja energiana: mitä mistäkin tunteesta voi oivaltaa?
- asiakastyö ja tunteet syyllisyydestä nautintoon; miten työntekijän tunteita voidaan käyttää työn ja hänen oman hyvinvointinsa eduksi?