Tilasuunnittelu 4 op (Lay)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: hahmottaa ja analysoida asumiseen liittyviä tiloja, määritellä asumisympäristöjen erilaisia suunnittelun lähtökohtia ja - suunnitella ja kuvata asumiseen liittyvien tilojen erilaisia elementtejä.


 Sisältö:
Tilasuunnittelun keskeiset käsitteet, toimintatavat ja suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Ihmisen ja tilan välisen vuorovaikutuksen hahmottaminen.
Asunto ja asuminen sisustus- ja tekstiilimuotoilun kontekstina.

Opintojen tarkemmat tiedot: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.570904363210

Ilmoittautumislomake