Ammatillista täydennyskoulutusta


Seksuaalineuvoja koulutus 30 op 27.9.2017- 25.5.2018

Lapin kesäyliopisto toteuttaa yhdessä Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy kanssa vuoden 2017 -2018 aikana seksuaalineuvojan koulutuksen, joka on ammatillinen lisäkoulutus jo ammatin omaaville ihmisille. Koulutus on suunnattu opetus-, kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Perustutkinto tulee olla vähintään opistotasoinen: th, sh, yhteisöpedagogi, sosionomi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti jne. Seksuaalineuvojan koulutuksen suoritettuaan ja perustutkinnon ollessa opistotasoa, opiskelijalla on mahdollisuus hakea Suomen Seksologisen Seuran (SSS) kautta kotimaista auktorisointia. Auktorisointia hakevan tulee olla Suomen Seksologisen Seuran jäsen. Jäsenyyttä voi hakea seuran sivuilla olevalla lomakkeella. Auktorisoitujen ammattilaisten osaaminen, koulutus ja työkokemus on varmistettu auktorisointiryhmän tekemässä arvioinnissa.

 

balloon-1046658_1920.jpg

Koulutuksen tavoitteet:

• osaat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä erilaisessa asiakas- ja kasvatustyössä

• koulutuksen jälkeen osaat toimia seksuaalineuvojana osana ammatillista työskentelyä käyttäen koulutuksessa saamiasi tietoja ja taitoja

• koulutuksen suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakeutua seksologian jatko-opintoihin (vähintään opistoasteen perustutkinto pohjakoulutuksena vaaditaan).

 

Opintojen sisältö:

• seksuaaliterveys, seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet

• seksologian viitekehys ja seksologian peruskäsitteistö

• psykoseksuaalinen kehitys, ihmisen anatomia

• seksuaalisuus elämän eri vaiheissa, rakkaus ja erotiikka

  seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaalisuus eri kulttuureissa

• seksuaalisuus ja vammaisuus

• seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus

  toiminnalliset häiriöt seksuaalisuudessa ja niiden hoitaminen

• kriminalisoidut näkökulmat seksuaalisuuteen

 

Kouluttajat:

KM, SHO, kliininen seksologi (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), psykoterapeutti, työnohjaaja Irma Tuisku sekä alan asiantuntijaluennoitsijat


Opintojen toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuoto- opintoina, lähijaksot toteutetaan Rovaniemellä.

  • 16 lähiopetuspäivää sisältäen opintokäynnin Helsinkiin, 2 päivää (opiskelija kustantaa matkat ja majoituksen)

  • itsenäiset tehtävät

  • kirjallisuus

  • ryhmätyönohjaus

  • lopputyö

Aika ja paikka: Koulutuskokonaisuuden lähijaksot toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa ajalla 27.9. 2017 alkaen.

Lähijaksojen aikataulu:

27-29.9.2017

22.-24.11.2017

11.-12.1.2018

1.-2.3.2018 (Helsinki)

18.-20.4.2018

23.-25.5.2018 

Osallistumismaksu: 1640€ sisältäen opetuksen ja koulutuksessa jaettavan materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan  kahdeksassa (8) kuukausierässä koulutuksen aikana.

Ilmoittautuminen: sähköisellä lomakkeella 10.9. mennessä. Tutustuthan perumis- ja keskeyttämisehtoihimme.

Lisätietoja

järjestelyihin liittyen
koulutussuunnittelija Päivi Hinno
p. 0400 792 396
paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi

sisältöihin liittyen
Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy
irma.tuisku@pp.inet.fi
p. +35840 5475 015