Sosiaali-, kasvatus- ja terveysala - tulossa oleva koulutus


Mindfulness ja tunnetyöskentely 22.-23.9.2017

Lapin kesäyliopisto toteuttaa Rovaniemellä Mindfulness ja tunnetyöskentely- koulutuksen, joka soveltuu kaikille terveytensä ja hyvinvointinsa parantamisesta sekä omaan elämäänsä syventymisestä kiinnostuneille. Tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot mindfulnessista sekä välineitä omaehtoiseen mindfulnessin harjoittamiseen.

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille niille, jotka kaipaavat uusia taitoja hallita stressiä ja haluavat kehittää myönteisiä ihmissuhdetaitoja. Koulutuksen antia ovat hyödyntäneet useat ihmissuhdetyötä ja esimiestyötä tekevät, ja osallistujien kokemukset koulutuksesta ovat läsnäolon parantuminen, positiivisten tunteiden lisääntyminen ja ongelmanratkaisutaitojen parantuminen.

stones-2082937_1920.jpg

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään pe 22.9.2017 klo 17-20 la 23.9.2017 klo 9-15.30 Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2. Tarkempi koulutustila kerrotaan kutsukirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja: Sarianna Virpikari, psykoterapeutti ja työnohjaaja, jonka koulutustausta on vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja kognitiivinen erityistason terapia. Sarianna on kouluttanut mindfulnessia mm. varhaiskasvattajille, opettajille ja sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville sekä johtamis- ja esimiestyötä tekevien kanssa. Lisäksi hän käyttää sitä itse työmenetelmänä omassa potilas- ja asiakastyössään. Menetelmä sopii niin lapsille kuin aikuisille. Menetelmällä saadaan paljon positiivisia tuloksia mm. stressiin, työuupumukseen ja kipupotilaille.

Osallistumismaksu: 225 €

Ilmoittautuminen: sähköisellä lomakkeella 10.9.2017 mennessä. Tutustuthan perumis- ja keskeyttämisehtoihimme.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi

Mindfullness parantaa stressinhallintataitoja, auttaa tunnetaitojen vahvistamisessa, lievittää masennusta ja antaa energisyyttä ja elinvoimaisuuden tunnetta. Lisäksi sen on havaittu parantavan havaintokykyä ja suhdetta omien ajatusten ja tunteiden ymmärtämiseen.
Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo tarkoittaa pysähtymistä sen äärelle mitä on, tässä hetkessä, juuri nyt. Tietoisen hyväksyvän läsnäolon menetelmien säännöllisen harjoittamisen on todettu parantavan merkittävästi terveyttä ja hyvinvointia. Mindfulness-taidot auttavat myös suuntaamaan huomiota tietoisesti siihen, mikä kulloisenakin hetkenä on olennaista. Kun näin tapahtuu, teemme oikeita asioita oikeaan aikaan ja parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutuksen tavoitteet:
• Saat vahvan kokemuksen Mindfulness-menetelmän hyödyistä ja vaikutuksista
• Opit teoriataustaa ja saat työkaluja menetelmän käyttämisestä omassa työssäsi
• Saat lisäksi perustan ratkaisukeskeisestä ja kognitiivisesta työotteesta Mindfullnessin käyttämisessä,jolla lisäät hyvää ja tasavertaista yhteistyötä , pystyt parantamaan motivaatiota ja opit tunnistamaan vahvuuksia ja voimavaroja, joita hyödyntää työssäsi
• Tutustut tunteiden elinkaareen.
• Saat valmiudet ja työkalut oman Mindfulness-harjoittelun aloittamiseen
Koulutuksen teemoja:

Huomio ja sen tietoinen suuntaaminen mindfulnessin perusteita
– määritelmiä, hyväksyminen, muodolliset ja epämuodolliset mindfulness-harjoitukset
Harjoitus: Kehomeditaatio

Automaatioista viisaisiin valintoihin
– mielen automaatioiden tunnistaminen, viivästäminen
Harjoitus: Hengityksen havainnointi

Kokemusten syntyminen ja kokemusten sisällöt
– kokemusten sisällöt, mitä lisään kokemuksiini
Harjoitus: Lepoa tiedostamisessa

Stressi ja palautuminen
– tietoinen stressireaktio, oman stressin ja palautumisen tunnistaminen, stressi- ja palautumisjaksojen vuorottelu
Harjoitus: Hyvinvoinnin syventäminen

”Mikä on olennaista juuri nyt?”
– priorisointia parhaimmillaan
Harjoitus: Tietoisuuden virta

Tietoisesti tunteista
– omien tunteiden havainnointi, tunnistaminen ja merkitys, tunteiden elinkaari
Harjoitus: Myötätuntoharjoitus

Mindfulness-taitoja voi oppia vain harjoittelemalla. Harjoitukset eivät ole vaikeita ja niitä voi tehdä istuen, seisten, makuulla, kävellessä tai osana jotain liikuntamuotoa.