Avoimet yliopisto-opinnot


Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY), Kemi

Luovan kirjoittamisen opintojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Opinnoissa kirjoittamista tarkastellaan ja harjoitetaan niin taiteellisen, tieteellisen kuin yleisen yhteiskunnallisen viestimisenkin välineenä. Opettajina toimivat kirjoittamisen ammattilaiset.

Opinnot toteutetaan lähiopetuksena Kemissä.

Opintojen tarkemmat tiedot https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.95721634053

Ilmoittautumislomake