Avoin korkeakouluopetus


Turun yliopisto

Luovan kirjoittamisen aineopinnot (TY)

Arvosanaopinnot alkavat 28.9.2017. Sen jälkeen voi ilmoittautua yksittäisiin opintojaksoihin.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot