Nuorten valmentava koulutus

Kesän 2018 abikurssit

Onnistu ylioppilaskirjoituksissa, tule vahvistamaan osaamistasi kesän abikursseille!

Kohderyhmä: opiskelijat, jotka haluavat kerrata lukiossa oppimaansa ja valmentautua ylioppilaskirjoituksiin.

Kurssipaikka: Santasport Lapin Urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi.

Abikurssit_verkkosivukuva2018.jpg

Aikataulu:

Fysiikan abikurssi (30 t):
ALKUKESÄ 4.-8.6. tai LOPPUKESÄ 25.-29.6. klo 9.00-15.00 (Tieto tarkennetaan nettisivulle)

Englannin abikurssi (30 t):
ALKUKESÄ 11.-15.6. 2018 klo 9.00-15.00

Matematiikan abikurssit: ( á 30 t)
LOPPUKESÄ 25.-29.6. klo klo 9.00-15.00
LOPPUKESÄ 23.7.-27.7. klo klo 9.00-15.00

Ruotsin abikurssi (30 t)

LOPPUKESÄ 30.7.-3.8.2018 klo 9.00-15.00

Äidinkielen abikurssit (á 20 t) monimuoto-opetuksena:


Lukutaidon yo-koe (20 t)
LOPPUKESÄ 31.7. - 20.8.
Aloitustapaaminen 31.7. klo 16 - 17.30
Päätöstapaaminen 20.8. klo 16 - 17.30

Kirjoitustaidon yo-koe (20 t)

LOPPUKESÄ 31.7. - 20.8.
Aloitustapaaminen 31.7. klo 16 - 17.30
Päätöstapaaminen 20.8. klo 16 - 17.30

Osallistumismaksu: 150 €, äidinkielen kurssi á 100 €/180 € molemmat

Ilmoittautuminen:

ALKUKESÄN KURSSEILLE 20.5. mennessä (fysiikka, englanti)
LOPPUKESÄN kursseille 10.6. mennessä (molemmat matematiikat, ruotsi ja äidinkieli)

ILMOITTAUDU TÄSTÄ! 

Jos kursseilla on tilaa, ilmoittautumisia otetaan vastaan vielä tuon jälkeenkin. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno p. 0400 792 396 tai koulutussihteeri Sari Vilén-Jolanki 040 702 6889, etunimi.sukunimi@lapinkesayliopisto.fi, info@lapinkesayliopisto.fi

Perumis- ja keskeyttämisehdot: Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (20.5./10.6. riippuen siitä, onko kyseessä alkukesän vai loppukesän kurssi) saakka. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai sen alentamiseen.

Englanti ja ruotsi

Keskeinen kielioppi, kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksia ja kirjoitelmia sähköiset kirjoitukset huomioiden. Suosittelemme ottamaan kurssille mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Englannin opettaja: Englannin kielen 3. vuoden opiskelija Mikael Nevala
Ruotsin opettaja: FM Riitta Hurtig


Matematiikka

Kursseilla käydään läpi monipuolisia tehtäväsarjoja lukion oppimäärän kertaamiseksi. Tavoitteena on opiskelijoiden laskentarutiinin lisääminen ja erilaisiin perustehtävätyyppeihin tutustuttaminen. Painopiste on paperille laskemisessa, sillä syksyn yo-koe tehdään vielä paperisena.

Opettaja: Ensimmäisellä kurssilla Adela Ratiu, jälkimmäisellä kurssilla Ilkka Palonen

Fysiikka

Kurssin aikana käydään läpi lukion fysiikkaa ja keskitytään erityisesti niihin osa-alueisiin, joita kurssin osallistujat ovat toivoneet ilmoittautuessaan kurssille. Kurssikuvaus voi tarkentua loppukevään aikana.

Opettaja: tieto tarkentuu loppukevään aikana nettisivullemme.


Äidinkieli 

Äidinkielen ja kirjallisuuden abikurssit: lukutaidon yo-koe ja kirjoitustaidon yo-koe

Kursseilla valmistaudutaan äidinkielen ja kirjallisuuden uudistuviin, sähköisiin yo-kokeisiin, jotka järjestetään ensimmäistä kertaa syksyllä 2018. Molempien kurssien aloitustapaaminen pidetään 31.7. klo 16 - 17.30 ja päätöstapaaminen 20.8. klo 16 - 17.30 Lapin Urheiluopistolla. Jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta päästä paikalle, tapaamisiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.

Aloitustapaamisessa kerrotaan lukutaidon ja kirjoitustaidon yo-kokeesta ja niiden vaatimuksista sekä sovitaan kurssitöiden ja muun työskentelyn aikatauluista. Päätöstapaamisessa tehdään yhteenvetoa kurssista ja pidetään yhteinen loppukeskustelu.

Kurssit järjestetään monimuoto-opetuksena, ja ne voi suorittaa myös täysin etänä. Opiskelu perustuu opiskelijan yksilölliseen ohjaamiseen. Kursseilla käytetään Google-sovelluksia, joten opiskelija tarvitsee henkilökohtaisen tai koulunsa Google-tunnuksen (esim. roiedu). Kurssien aikana työskentely (materiaalien jakaminen, töiden ohjeistaminen, töiden palauttaminen ja palautteenanto opiskelijoille) tapahtuu sähköisesti. Kursseihin kuuluvat myös erikseen sovittavat yksilö-, pari- tai pienryhmätapaamiset. Niihinkin voi osallistua etäyhteydellä.
Tieto mahdollisesta etukäteen hankittavasta kurssimateriaalista ja etäyhteysjärjestelyistä annetaan ilmoittautuneille sähköpostilla.

Opettajat: FM Marjo Ahopelto ja FM Ulla Lauhava

Tarvitsetko majoitusta kurssin ajaksi?

Ota yhteyttä Santasportille puhelimitse p. 020 798 42 22 tai sähköpostitse sales@santasport.fi. Muistathan mainita olevasi Lapin kesäyliopiston opiskelija.