Avoimet yliopisto-opinnot


Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) 5 op (JY)

Opinnoista saa osaamista, jota voi hyödyntää esim. biotalouden erilaisissa tehtävissä. Myös useat uudet teknologiset ratkaisut ja materiaalit sekä energiaratkaisut edellyttävät kemian osaamista esim. korkeampaa jalostusastetta, kiertotaloutta ja resurssiviisautta mietittäessä. Lisäksi opinnot valmentavat korkeakouluopintoihin esim. lääketiede, farmasia, ravitsemustiede.

Opintojen tarkemmat tiedot https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.54585928051

Ilmoittautumislomake