Avoin korkeakouluopetus


KESÄOPINNOT Ruotsin kielen valmentava kurssi 3 op (OY)

Tällä kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppia ja pyritään erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla parantamaan keskeisten rakenteiden hallintaa ja kykyä ymmärtää puhetta sekä kartuttamaan sanastoa. Kurssi on tarkoitettu lähinnä niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta, mutta ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6 tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista esim. IB-lukiolaiset.

Tarkemmat tiedot:https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.508409501210

Ilmoittaudu tästä

 

HUOM. Ensi syksyn ohjelmassamme on Ruotsin kieli – Svenska Språket perusopinnot 25 op Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Opintoihin sisältyy lähtötasokoe. Ruotsin valmentava kesäkurssi kertaa ja täydentää erinomaisesti tarvittavaa kielitaitoa.