Avoin korkeakouluopetus


KESÄOPINNOT Kirjallisuuden perusopinnot, 25 op (OY)

Kirjallisuuden perusopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueisiin, kirjallisuuden tulkintaan sekä kirjallisuudenlajien ja – tyylien historiaan. Lisäksi opiskelija osaa kuvata kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueet, hallitsee oppialan keskeisen terminologian ja osaa myös alustavasti soveltaa sitä kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan. Opiskelija osaa myös kuvata eri kirjallisuudenlajien ja tyylisuuntien kehitystä antiikista nykypäivään niin maailman kuin Suomen kirjallisuudessa. Kirjallisuuden perusopintoja voi suorittaa myös erillisinä opintojaksoina, joihin voi ilmoittautua merkitsemällä halutut opintojaksot. 687101P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I (5 op) 687171P Kirjallisuuden praktikum I (5 op) 687154P Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle (5 op) 687172P Kirjallisuuden praktikum II (5 op) 687155P Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään (5 op) Hinta 500 euroa, yksittäinen opintojakso 140 euroa

Tarkemmat tiedot: Kirjallisuuden perusopinnot, 25 op (OY)

Ilmoittautuminen 30.4. mennessä tästä