Avoin korkeakouluopetus


KESÄOPINNOT Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto, 5 op (UEF)

Opintojen aloitus: 23.4.2018 Sisältö: Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, apuvälineet ja esteettömyys. Hyvän esteettömyysratkaisun merkitys toimintakyvyn edistämisessä. ICF-luokituksen sisältö ja luokituksen organisaatiotason käyttösovellukset. Kenelle: Sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatus- sekä työvoima-alan ja järjestöjen työntekijät, työyhteisöt ja opiskelijat, jotka tarvitsevat osaamista ICF-luokituksen käyttöön joko yksittäisen kuntoutujan tai organisaation tasolla. Lapin kesäyliopiston opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus osallistua etäyhteydellä järjestettävään alkuseminaariin 4 tuntia ja loppuseminaariin 6 tuntia. Hinta: 120 euroa, joka sisältää Itä-Suomen avoimen yliopisto verkko-opetusmaksun 50 euroa ja kesäyliopiston seminaarityöskentelyn.

Tarkemmat tiedot: Esteettömyys ja ICF-luokituksen käyttöönotto, 5 op (UEF)

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 22.4.saakka. Ilmoittaudu tästä