Ammatillista täydennyskoulutusta


Johdatus stressin itsehoitomenetelmiin: TRE, EFT, FeltSense ja Focusing 12.10.2017

Kurssilla käsitellään keskeisiä stressin itsehoitomenetelmiä ja niiden perusharjoitteita. • TRE-menetelmä auttaa syvien lihasjännitysten vapautuessa kehoa pyrkimään kokonaisvaltaiseen uudelleenjäsentymiseen, jolloin lihasliikkeiden lisäksi kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu eheytyvät yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Näin harjoitus voi käynnistää laaja-alaisen prosessin, josta on apua nykyhetken stressinhallinnassa. • EFT-menetelmä keskittyy erityisesti tunne-elämän ja kehon jännitystiloihin, mm. miten pysyä rauhallisena myös jännittävässä ja stressitilassa sekä miten opitaan johtamaan omaa emotionaalista tilaa oman fysiologian kautta. • Felt Sense, Focusing ja HeartMath- harjoitukset auttavat löytämään parempaa kontaktia itsen kokemisen kanssa ja luomaan siltoja ajatustemme, tunteiden ja kehollisten aistimusten välillä. Harjoitusten tavoitteena on oppia luomaan itsessämme optimaalisen terveyden, hyvinvoinnin, stressinsietokyvyn ja huippusuorituksen edellytyksenä olevaa psykofyysisen koherenttiuden tilaa. HeartMath- harjoitukset perustuvat mm. Kaliforniassa sijaitsevan HeartMath Institute´n tutkimuksiin sydämen sähkömagneettisestä kentästä, joka heijastaa aivojen ja sydämen välistä yhteyttä ja on erityisen herkkä tunnetilojen vaihtelulle (HRV-Heart Rate Variability). Kokonaisvaltainen valmennus auttaa sinua huomaamaan, miten jännitykset vaikuttavat kehoosi. Voit jatkaa kurssilla opittujen voimaannuttavien menetelmien käyttöä jokapäiväisessä elämässäsi syventääksesi itsetuntemustasi.

Kohderyhmä:

Kurssi on suunnattu kaikille aiheista kiinnostuneille, kuitenkin ainoana esteenä saattaa olla äskettäinen leikkaus tai sairaus, joka estää harjoitusten tekemisen. Jos kuitenkin osallistuja on saanut sen jälkeen lääkäriltä luvan harrastaa perus- ja/tai hyötyliikuntaa, voi hän hyvin osallistua harjoituksiin.

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa 12.10.2017 klo 9-16.30, Hiihtomajantie 2. Tarkempi koulutustila kerrotaan kutsukirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttajat

Katri-Liis Vainio ja Hele Aluste , esittelyt sivun lopussa

Katri-Liis ja Hele auttavat tunne-elämän ja kehon jännitystilojen kanssa, mm. miten pysyä rauhallisena myös jännittävässä ja stressitilassa ja miten opitaan johtamaan omaa tunne- ja vireystilaa erilaisissa tilanteissa fysiologian kautta. Harjoitukset perustuvat mm. Kaliforniassa sijaitsevan HeartMath Instituutin tutkimuksiin sydämen sähkömagneettisestä kentästä, joka heijastelee aivojen ja sydämen välistä yhteyttä ja on siksi erityisen herkkä tunnetilojen vaihtelulle (HRV-Heart Rate Variability).

Osallistumismaksu

päivän koulutus 199 €. Koulutus toteutetaan 12-16 henkilön ryhmälle. kahvitarjoilu.

Ilmoittautuminen

sähköisellä lomakkeella 24.9.2017 mennessä. Huom. Ilmoittautuminen on sitova. Tutustuthan perumis- ja keskeyttämisehtoihimme.

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Päivi Hinno, 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi.

Kurssin tuloksena osallistuja:

  • osaa käyttää itsenäisesti harjoitusliikkeitä, huomaa niiden vaikutuksen

  • käynnistää lihasten luonnollisen palautumismekanismin

  • osaa tunnistaa omia tunteita ja ajatuksia

  • on tietoisempi, rauhallisempi ja läsnä olevampi

  • osaa luoda psykofyysistä tasapainotilaa (koherenssi) kehossaan (HeartMath)

  • osaa käyttää kurssilla tehtyjä harjoituksia sekä seurata ja johtaa omaa tunne- ja vireystilaa missä tahansa jännittävässä tilanteessa.

  • Kouluttajat: 

Katri-Liis Vainio, (BA, MA, PhD cc) on ääni- ja johtamisvalmentaja, kehollisten stressihallintamenetelmien valmentaja sekä VoicePilates®-menetelmän kehittäjä. Akateemisella uralla Katri-Liis on väittelemässä tohtoriksi Helsingin yliopistossa opettajien äänenkäytöstä. Hän opettaa suomalaisissa ja ulkolaisissa yliopistoissa sekä toimii johtamisen valmentajana kansainvälisissä yrityksissä ja organisaatioissa jo vuodesta 2008, mm. Euroopan Parlamentissa senior managereiden, DG INTE:n, MEP:ien ja EPP Group:in kanssa. Hänellä on yli 15 vuoden kouluttaja ja –coachingkokemus Suomen lisäksi Pohjois- ja Baltian maista, Venäjältä, Puolasta, Tsekeistä, Etelä-Koreasta, Hongkongista ja erityisesti Belgiasta. Hänen intohimonaan on auttaa ja inspiroida ihmisiä tiedostamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan ja vähentämään stressiä. Katri-Liis ja Hele ovat valmentaneet yhdessä kehollisia stressinhallintamenetelmiä Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa sekä Belgiassa, erityisesti EU-instituutioissa. Lue lisää: http://www.voicepilates.fi/klv.html

Hele Aluste toimii Virossa psykologina(Social-Psychology, BSc; Special-Education MA),hän on Järvamaan rehabilitaatioryhmän jäsen, erityisopettaja, ratsastusterapeutti ja valmistumassa Aleksandertekniikan opettajaksi sekä HeartMath Interventions Certified Clinician´iksi (USA). Hele työskentelee aktiivisesti myös hevos- ja eläinterapian parissa (Animal Assisted Therapy and Learning), opettaa sitä Tallinnan yliopistossa ja viimeistelee väitöskirjaa hevosterapiasta ja tunteiden johtamisesta. Hele lähestyy ihmistä kokonaisvaltaisesti, työskennellessä kurssilla: (a) kehon tasolla: TRE – harjoitusten kautta - http://traumaprevention.com, (b) tunteiden tasolla: EFT – harjoitusten http://www.emofree.com ja HeartMath- harjoitusten kautta - https://www.heartmath.org sekä (c) mielen tasolla: psykologina ja coachina. Työkielet englanti, viro ja suomi. Lisäinfoa: http://www.trefinland.fi, http://www.equilibre.ee/wordpress/teraapiatoo/tre/ (viroksi)