Ammatillista täydennyskoulutusta


Hankintalain työpajapäivä: miten määritellään paras hinta-laatusuhde käytännössä? 14.3.2018

Työpajan tavoitteena on harjoitella parhaan hinta-laatusuhteen kriteerien laatimista julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi.

Aika ja paikka: Ke, 14.3.2018, klo 9.00–16.00, Lapin kesäyliopisto, Hiihtomajantie 2, 96400, Rovaniemi

Osallistumismaksu:220€

Kouluttaja: Tapio Lahtinen, VT, asiantuntija, PTCServices

Ilmoittautuminen: 2.3.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova. Katso perumisohjeet.


Työpajat ja niiden tavoitteet


Työpaja 1:
Tutustuminen vertailukaavoihin. Ensimmäisessä tehtävässä osallistujat harjoittelevat vertailukaavojen laatimista valmentajan antamien vertailuperusteiden pohjalta.


Työpaja 2:
Tarjousten vertailu ja vertailun perustelu. Toisessa työpajassa osallistujat saavat materiaalin, joka sisältää tarjouspyynnön vertailutaulukoineen sekä tarjoukset, jotka on vertailtava tarjouspyynnön mukaisten vertailuperusteiden pohjalta. Osallistujat voivat valita tavara- tai palveluhankinnan materiaalin.

Harjoituksessa tutustutaan vertailumenetelmien käytännön laskentaan sekä perustelujen kirjoittamiseen. Tehtävä kehittää ymmärrystä siitä, millaisiin ongelmiin työssä törmää, jos kriteerit ovat yleisellä tasolla ja jos tarjouksissa on virheitä.

Harjoituksen lopputuloksena osallistujalla on paremmat valmiudet laatia parempia kriteereitä sekä käyttää vertailukaavoja.


Työpaja 3:
Vertailuperusteiden laatiminen. Kolmas tehtävä kertaa kaikkien työpajojen antia: sen tavoitteena on nyt määritellä tarjouspyynnön tekniset vaatimukset ja vertailuperusteet niin, että tulokset ovat objektiiviset, selkeät ja riittävän yksinkertaiset.


OHJELMA


9.00-9.15  Tervetuloa 


9.15 -10.00 Vertailuperusteiden merkitys hankintaprosessissa


•Hankintaprosessi ja prosessin vaiheet

•Julkisten hankintojen periaatteet

•Hinta-laatusuhteen määrittelemisen vaihtoehdot

•Hankinta-asiakirjat ja hankintastrategia

•Hintavertailu

•Miten hintavertailu eroaa hinta-laatusuhteen vertailusta

•Laatuvertailun menetelmät

•Vertailukaavat ja niiden erilaiset sovellukset: miten kaava vaikuttaa tulokseen


10.00-10.40 Työpaja 1: Tutustuminen vertailukaavoihin

•Harjoituksessa tutustutaan erilaisiin vertailukaavoihin valmentajan antaman aineiston perusteella.


10.40-11.00 Tauko

11.00-12.00 Työpaja 2: Tarjousten vertailu ja päätöksen perustelu.


•Olette hankintayksikkö ja saatte tarjouspyyntönne perusteella kolme tarjousta. Vaihtoehtoina on it-laitehankinta tai rakennussuunnittelijan valinta. Työryhmällä on oltava laskin tai tietokone pistelaskentaa varten. Käsitellään tarjoukset, pisteytetään annetut tiedot vertailukaavojen perusteella ja määritellään pääkohdat hankintapäätöksen perusteluita varten. Listatkaa tehtävän aikana tehtävän suurimmat haasteet ja miten ne voisi ratkaista.

•Työpajan 2 esitykset ja mallivastaukset

•Keskustelu ongelmista ja ratkaisuehdotuksista.

12.00-13.00 Lounastauko


13.00-14.10 Käytännön esimerkit: vertailuperusteiden määritteleminen erilaisissa hankinnoissa

•Energian hankinta

•Suunnittelun hankinta

•Kalustehankinta

•Teiden ylläpitopalveluiden hankinta

•IT-laitteiden hankinta

•Ohjelmiston kehittämisen hankinta


14.10-14.30 Tauko

14.30-15.30 Työpaja 3: Vertailuperusteiden määritteleminen


•Olette hankintayksikkö ja aiotte ostaa USB-tikkuja. Tavoitteena on saada säästöjä ja tikkuja, joissa on mahdollisimman paljon kapasiteettia.  Millaisia kriteereitä kannattaisi käyttää? Määrittele hinnan ja laadun vertailuperusteet. Määrittele myös tikkujen tekniset eritelmät sekä muutama soveltuvuusvaatimus yritykselle. Valmistaudu selittämään, mikä on hankinnan strategia.

•Työpajan esitykset ja mallivastaus


15.30-16.00 Yhteenveto

•Keskustelu tuloksista

•Päivän yhteenveto ja palaute