Avoimet yliopisto-opinnot


Gerontologia: Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op (TY)

Tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä käyttää ja arvioida niiden arviointimenetelmiä.

Koulutuksen sisältö 
- Hoitotieteen näkökulma ikääntyneen terveyteen ja terveysongelmiin
- Terveyden ja terveysongelmien arviointimenetelmät ja niiden analysointi
- Ikääntyvien terveyteen liittyvät ajankohtaiset erityiskysymykset

Opetus toteutetaan pienryhmässä Rovaniemellä.

Opintojen tarkemmat tiedot: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.89515767336

Ilmoittautumislomake