Avoimet yliopisto-opinnot


Gerontologia: Ikääntyminen murroksessa 5 op (TY)

Opinnot sisältyvät gerontologian perusopintojen opintokokonaisuuteen 25 op.


 Ikääntyminen murroksessa 5 op
- Ikääntyvän väestön palvelutarpeet
- Ikääntyneiden hyvinvointi ja aktiivisuus
- Ikääntyneiden syrjäytyminen ja kaltoinkohtelu
- Geroteknologian mahdollisuudet
- Ikääntymisen yhteisöllinen ja kulttuurinen ulottuvuus

Opintojen tarkemmat tiedot: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.800722666310

Ilmoittautumislomake