Avoimet yliopisto-opinnot


Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op (JY)

Aineopinnoissa tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina. Aineopinnot alkavat Rovaniemellä 16.32018 ja toteutetaan neljän lukukauden aikana pääasiassa viikonloppuisin perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Opintojen tarkemmat tiedot: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.770934057010

Ilmoittautumislomake