Ammatillista täydennyskoulutusta


Depressiokoulu – ryhmänohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön 12.4.-25.5.2018

Depressiokoulu on ryhmämuotoinen masennuksen ehkäisy- ja hoitomalli. Työskentely perustuu psykoedukatiiviseen, strukturoituun kokemukselliseen oppimiseen, joka toteutetaan ohjattuna ryhmäprosessina. Ryhmänohjaajakoulutus antaa oikeuden käyttää Depressiokoulu (Coping With Depression – CWD) -menetelmää oman asiakasryhmän kanssa masennuksen ja uupumuksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Aika ja paikka: Koulutus toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa klo 9-16 seuraavasti:
12.-13.4.2018 (2 pv)
3.-4.5.2018 ja (2pv)
25.5.2018 (1pv). Koulutustila tarkentuu kutsussa.

Kohderyhmä: Ryhmäohjaajakoulutus edellyttää terveys- tai sosiaalialan peruskoulutusta.

Sisältö: Koulutus on tehtäväorientoitunut ja strukturoitu prosessi. Luentojen lisäksi opiskelumenetelmänä on kokemuksellinen oppiminen. Koulutus rakentuu kolmesta osiosta: teoria opetus, ohjattuun ryhmäprosessiin osallistuminen, oman ryhmän käynnistäminen ja ohjaaminen sekä työnohjaus. Osallistujat oppivat taitoja, jotka auttavat heitä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään uupumusta ja masennusta.

Ennakkotehtävä: Tehtävänä ennen ensimmäistä ryhmätapaamista on koota tuleva oma depressiokouluryhmä (asiakasryhmä tai työryhmä, koko 6-8 henkilöä). Oman ryhmän fokuksena on uupumuksen ja masennuksen ennaltaehkäisy, esim. työhyvinvointiin liittyvä ryhmä.

Kouluttajat: Paula Perttunen, YTM, sosiaalityöntekijä, depressiokouluohjaaja ja depressiokoulu-menetelmäkouluttaja ja Sirkku Valve, erikoissairaanhoitaja, depressiokouluohjaaja ja depressiokoulu-menetelmäkouluttaja

Osallistumismaksu:
jos osallistujia on 10-11: 750€, jos osallistujia on 12 tai enemmän 690€, sisältäen koulutusmateriaalin ja kahvin jokaisena koulutuspäivänä. Lopullinen osallistumismaksu selviää ilmoittautumisajan päätyttyä, kun aloittavan ryhmän koko on selvillä.

Ilmoittautuminen: 25.3.2018 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Tutustu perumisehtoihimme.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400792396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi