Opettajien täydennyskoulutus - tulossa oleva koulutus


Aggression Replacement Training® – ohjaajakoulutus, 26.-28.2.2018 alkaen,5 päivää

Lapin kesäyliopisto toteuttaa yhteistyössä Suomen ART ry:n kanssa ohjaajakoulutuksen, jossa opitaan perustiedot ja taidot aggressiivisesti käyttäytyville nuorille suunnatusta strukturoidusta ryhmämenetelmästä Aggression Replacement Training® (ART). Menetelmä on ryhmämuotoinen, taitojen harjoitteluun perustuva interventio, joka on kehitetty käyttäytymisen pulmista kärsiville nuorille. Ohjaajakoulutuksessa osallistujat saavat perustiedot menetelmästä ja ryhmän ohjaamisesta. Jokainen osa-alue harjoitellaan toiminnallisten menetelmien avulla. Opittua syvennetään perehtymällä annettuun kirjallisuuteen. Lisäksi käytetään tukea antavia harjoitteita. Ohjaajakoulutuksen perusteella osallistujilla on laaja ymmärrys menetelmästä sekä sovelluksista sekä valmius ohjata ART:n ryhmiä omassa työssään. Prosessin aikana osallistujat ohjaavat tuetusti ART –ryhmän omassa työympäristössään.

Koulutukseen sisältyy viisi lähiopetuspäivää, kirjallisuuteen perehtymistä sekä mentorointia. Osallistujat aloittavat oman ryhmän ohjaamisensa kurssin aikana. Koulutuksen lähiopetuspäivät jaksottuvat noin reilu puolen vuoden jaksolle.

hand-1278399_1920.jpg

Kohderyhmä: lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset.

Kuka voi ohjata ART-ryhmää?

ART-ryhmää ohjaa kaksi aikuista. Ohjaajia on eri koulutus- ja ammattialoilta: sairaanhoitajia, opettajia, psykologeja, nuorisotyöntekijöitä, lääkäreitä, sosiaaliohjaajia, jne. Ryhmän voi aloittaa osallistumalla työparin kanssa ART-koulutukseen, jossa harjoitellaan ryhmän ohjaamista kouluttajien tuella. Sen voi myös aloittaa omatoimisesti, seuraamalla kirjan ART – Aggression Replacement Training ohjeita. Koulutuksen käynyt ohjaaja voi myös pyytää työparikseen henkilön, joka ei ole käynyt koulutusta, mutta on perehtynyt asiaan kirjan kautta.

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään 26.-28.2.2018 klo 9.00–16.00 alkaen Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2. Huom! Kaksi muuta päivää sovitaan koulutuksessa, osallistujien toiveita ja tarpeita huomioiden. Tarkempi koulutustila kerrotaan kutsukirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä

Kouluttajat: Teija Lampinen, Koulutuskoordinaattori, Nuorten Ystävät ja Psykologi Tari Siljander, TAYS.

Osallistumismaksu: 1250€, sisältää opetuksen, materiaalin ja kahdet kahvit/koulutuspäivä. Koulutukseen otetaan max 12 osallistujaa.

Ilmoittautuminen: sähköisellä lomakkeella 21.1.2018 mennessä. Tutustuthan perumis- ja keskeyttämisehtoihimme.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno p. 020 798 5293, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi

Koulutuksen aikana käytettävä kirjallisuus:
– Arnold P. Goldstein, Barry Glick ja John C. Gibbs: ART - Aggression Replacement Training - Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille.
– Arnold P. Goldstein: The Prepare Curriculum. Teaching Prosocial Competencies.
– muu paikalla jaettava materiaali
Koulutukseen sisältyy kaikki osallistujien tarvitsema materiaali

OHJAAJAKOULUTUKSEN PÄIVÄOHJELMA

ART –Ohjaajakoulutus, 3 ensimmäistä päivää. 2 muuta päivää sovitaan koulutuksessa, osallistujien toiveita ja tarpeita huomioiden.
Oikeudet päiväohjelman rakenteen muutokseen pidätetään.

Päivä 1

klo
9-12
Tutustuminen, koulutuksen rakenteet ja teoria

12-13 Lounas

13-16
Sosiaaliset taidot
- Ryhmän ohjaamisen harjoittelua
kahvitauko n.klo14.30-15 
- teoria, ryhmän vetäminen ja lisää harjoittelua

Päivä 2

klo
9-12
Vihanhallinta
- teoriaa ja harjoittelua

12-13 Lounas

13-14 Vihanhallinnan ketjun harjoittelu jatkuu…

14–14.30 Kahvi

14.30-16 Oman ryhmän valmistelua

Päivä 3

klo
9-12
Moraalinen päättely
- teoriaa ja harjoituksia

12-13 Lounas

13–15.30
Päivien kertaus, jatkosuunnitelma ja yhteenveto
- omat ryhmät
- ryhmäläisten motivaatio ja vastarinta
- ART-ryhmä työpaikallani
- palaute ja jatkosuunnitelmat