Kieli- ja kansainvälisyyskoulutus

Laajan kielitaidon merkitys kasvaa jatkuvasti. Kielitaito on tärkeä henkisen pääoman ja vireyden ylläpitäjä, mutta kielitaito on myös tärkeä osa ammatillista osaamista. Englannin kielen taito ei enää tuo lisäarvoa työmarkkinoilla, niinpä tarve muiden kielten opiskeluun kasvaa vuosi vuodelta.

Lapin kesäyliopiston kielikoulutusta toteutetaan monissa eri muodoissa mm. korkeakoulutukintoihin kuuluvina ja laajempina kielten avoimina yliopisto-opintoina. Lisäksi on tarjolla harrastuspohjaisia kielikursseja, joita järjestetään Suomessa ja ulkomailla.

Lisäksi Lapin kesäyliopisto järjestää EU-ohjelmiin kuuluvia opettajien täydennyskoulutuksia.

Tietoa vuonna 2017 toteuttavista CLIL -kursseista löydät tästä linkistä