Avoin korkeakouluopetus

AVOIMET KORKEAKOULUOPINNOT

Avoin yliopisto-opetus ja avoin ammattikorkeakouluopetus

Syksyllä 2016 alkavat opinnot julkaistaan osin tämän sivun lopussa esim. ruotsin kieli toisena kotimaisena kielenä 25 op Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan. Osa opinnoista julkaistaan opintopolku.fi –palvelussa, ks. luettelo lukuvuoden kaikista opinnoista. 

Opintotiedot ovat osin vielä ennakkotietoja ja niitä päivitetään kesän aikana. Opintojen toteutustiedot ilmoittautumisaikoineen on julkaistu opintokohtaisesti. Yleisesti syksyllä alkaviin opintoihin ilmoittautumiset päättyvät joko 31.8. tai 15.9.2016 mennessä.

Kurssimme ovat avoimia kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus järjestetään iltasin tai viikonloppuisin Rovaniemellä, Kemissä ja osin tai kokonaan verkkoyhteyksin.

Opintoja on useilta tieteenaloilta kuudesta yliopistosta: Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Turun, Jyväskylän ja Lapin yliopistosta sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Opinnot toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti.

HUOM. lähes kaikista opintokokonaisuuksista voi poimia itseä kiinnostavia, aihealueittaisia yksittäisiä opintojaksoja.

Lisätietoa

Liisa Sirviö, koulutussuunnittelija p. 0400 190 352, liisa.sirvio(at)lapinkesayliopisto.fi tai info(at)lapinkesayliopisto.fi

Jätä viesti kesäyliopistolle tästä!

Avoimet ammattikorkeakouluopinnot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuntoutus: Kuntoutustarpeen arviointi 5 op

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuntoutus: Kuntoutuksen ohjausmenetelmät 5 op