Avoin korkeakouluopetus

AVOIMET KORKEAKOULUOPINNOT

Avoin yliopisto-opetus ja avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoimet korkeakouluopinnot ovat korkeakoulututkintojen osia ja kaikille avoimia pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot sopivat täydentämään myös ammatillista osaamista ja koulutusta tai harrastutusta. Opinnot toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojen toteutustiedot ilmoittautumisaikoineen löytyvät opintojen esittelyn yhteydestä.

Lisätietoa

Liisa Sirviö, koulutussuunnittelija p. 0400 190 352, liisa.sirvio(at)lapinkesayliopisto.fi tai info(at)lapinkesayliopisto.fi


Avoimet ammattikorkeakouluopinnot
Lukuvuoden 2017-18 avoimet korkeakouluopinnot

Opintokohtaiset tiedot julkaistaan opintopolku.fi-sivustolla ja Lapin kesäyliopiston etusivulla ja alempana tällä sivulla. Syksyllä alkaviin opintoihin ilmoittaudutaan opinnoista riippuen 31.8. tai 15.9.2017 ja keväällä alkaviin opintoihin 31.1.2018 tai opintojen esittelyn yhteydessä olevan tiedon mukaan.

TURUN YLIOPISTO
Suomi 100 vuotta; Suomen historian linjat ja muutokset 5 op
Suomi 100 vuotta; Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op
Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op
Luova kirjoittaminen, aineopinnot 35 op
Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
Ikääntyminen murroksessa 5 op
Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
Tulevaisuuden tutkimus, opintokokonaisuus 25 op

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Yleinen teologia perusopinnot 25 op
Yleinen teologia aineopinnot 35 op
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op
Liikuntalääketiede, perusopinnot 25 op
Lääketieteen perusteita 25 op
Urheilujohtaminen 35 op
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Draamakasvatus, aineopinnot 35 op
Kemian perusteet 1 ja yleinen kemia 1 (5 op)

OULUN YLIOPISTO
Arabian peruskurssit I-II (5 op)
Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op
Kirjallisuus, perusopinnot 25 op

LAPIN YLIOPISTO
Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot 25 op
Tilasuunnittelu 5 op
Chinese 1 3 op

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU
Kuntoutus; kuntoutuksen ohjausmenetelmät 5 op