Opettajien täydennyskoulutus
Tälle sivulle on koottu paitsi suoraan opetushenkilöstölle suunnattua koulutusta, myös muita koulutuksia, jotka soveltuvat hyvin eri oppilaitosten opettajille.
Lisätietoa kaikista koulutuksista löytyy sivun vasemmassa reunassa olevan valikon kautta, johon koulutuksemme on koottu eri sivuille lohkoittain, esim. avoin korkeakouluopetus ja ammatillinen täydennyskoulutus.
Opettajien täydennyskoulutus - tulossa oleva koulutus
Psykofyysinen hengitysterapia 10.8.2017 Rovaniemi
Koulutuspäivä sopii kaikille terveydenhuollon, ihmissuhdetyön ja sosiaalialan ammattihenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hengityksestä, psykofyysisestä otteesta työssä ja kohtaava työssään ylivireytyneitä, stressaantuneita, ahdistuneita ihmisiä. Päivästä saa myös välineitä omaan hyvinvointiin.
Jännittäjäryhmän ohjaaja -koulutus 11.8.2017 Rovaniemi
Koulutuspäivä antaa hyvät valmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen ja valmiit materiaalit ryhmää varten edellyttäen, että osallistujalla on jo kokemusta ryhmänohjaajana toimimisesta.
Ratkaisukeskeinen johtamiskoulutus 12.9.-8.12.2017
Lapin kesäyliopisto toteuttaa tämän kolmipäiväisen koulutuskokonaisuuden syksyn 2017 aikana Rovaniemellä. Koulutuksessa paneudutaan johtamistaitoihin ja esimiehen työssä jaksamiseen ja työvoinnin parantamiseen. Koulutuksen viitekehys on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, jolla pystytään lisäämään työyhteisön hyvinvointia. Koulutus antaa valmiudet ja hallintakeinot työelämän muutosten ja vaatimusten kohtaamiseen. Koulutuksessa opiskellaan konkreettisia työtapoja ja kokeillaan uusia menetelmiä itsen johtamiseen ja arvostavaan kohtaamiseen. Painopisteenä ovat itsensä johtamisen kehittäminen sekä yksilö- ja yhteisötason muutosprosessien valmentaminen.
Mindfulness ja tunnetyöskentely 22.-23.9.2017
Lapin kesäyliopisto toteuttaa Rovaniemellä Mindfulness ja tunnetyöskentely- koulutuksen, joka soveltuu kaikille terveytensä ja hyvinvointinsa parantamisesta sekä omaan elämäänsä syventymisestä kiinnostuneille. Tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot mindfulnessista sekä välineitä omaehtoiseen mindfulnessin harjoittamiseen.
Seksuaalineuvoja koulutus 30 op 27.9.2017- 25.5.2018
Lapin kesäyliopisto toteuttaa yhdessä Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy kanssa vuoden 2017 -2018 aikana seksuaalineuvojan koulutuksen, joka on ammatillinen lisäkoulutus jo ammatin omaaville ihmisille. Koulutus on suunnattu opetus-, kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Avaa tunnelukkosi – kurssi 14.-15.11.2017
Lapin kesäyliopisto toteuttaa Avaa tunnelukkosi –kurssin marraskuussa Rovaniemellä. Tunnelukko on lapsuudessa opittu tapa ajatella ja reagoida elämämme eri tilanteissa. Kun tunnelukko aktivoituu, lukitumme toimimaan lapsuudessa opittujen selviytymismallien keinoin. Aikuisuudessa tunnelukot aiheuttavat ongelmia henkilökohtaisessa elämässä, työssä, vapaa-ajalla, parisuhteessa sekä ystävyys- ja ihmissuhteissa.
INFOTILAISUUS Skeematerapian koulutusohjelmasta 15.11.2017 klo 16.30 (maksuton)
Lapin kesäyliopisto toteuttaa keväällä 2018 4-päiväisen Skeematerapian koulutusohjelman. Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto. Skeematerapia on uusi, 1990-luvulla kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistää eri terapiamuotojen parhaat ominaisuudet.